Skip to content

Wpływ przyczynienia na wysokość odszkodowania

Wielokrotni klienci zgłaszający się do naszej Kancelarii skarżą się, iż należne im odszkodowanie zostało pomniejszone o wartość przyczynienia się ich do powstania lub zwiększenia skutków wypadku. Wielokrotnie spotykamy się z pytaniami czy wypłata niepełnego odszkodowania jest zgodna z prawem i czy ubezpieczyciel nie próbuje bezpodstawnie pomniejszyć swojej odpowiedzialności za szkodę.

W pewnych przypadkach takie działanie jest z zgodne z literą prawa choć niezawsze sprawiedliwe. Zgodnie z art. 362 Kodeksu Cywilnego obowiązek naprawienia szkody może być zredukowany zależnie od stopnia przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów stosownie do całokształtu okoliczności sprawy,      a w szczególności rozmiaru winy stron postępowania. Przykładem takiego działania jest przekroczenie prędkości przez poszkodowanego kierującego, nie zapięcie pasów bezpieczeństwa czy świadome podjęcie decyzji o odbyciu podróży z nietrzeźwym kierowcą.

W przypadku wystąpienia przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody lub współwiny szczególnie warto jest powierzyć prowadzenie sprawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych profesjonalnej Kancelarii Odszkodowawczej jak nasza. Szczególnie ważne jest jak najszybsze nawiązanie współpracy z uwagi na możliwość bieżącego reagowania na ustalenia poczynione przez Policję i Prokuraturę w trakcie postepowania przygotowawczego w sprawie karnej. Fachowe doradztwo wraz z bieżącym czuwaniem nad postępowaniem, w tym również wnoszenie wniosków dowodowych, zażaleń na postanowienia Prokuratury lub  wniesienie zarzutów do opinii biegłego może pozwolić na uniknięcie uznania współwiny poszkodowanego za powstanie szkody lub nawet uznania go za sprawcę.

Praktyka dochodzenia roszczeń

W jednej z ostatnio prowadzonych przez nas spraw Prokuratura uznała brak znamion czynu zabronionego u kierującej, która potrąciła małżeństwo przekraczające jezdnię            w okolicach przystanku tramwajowego w porze nocnej przy zapalonych latarniach. Istotne jest, że pojazd zgodnie z opinią biegłego ds. rekonstrukcji wypadków przekroczył dozwoloną prędkość. Wniesienie zażalenia na postanowienie Prokuratury przez naszą Kancelarię pozwoliło na ukaranie kierującej i oddaliło niebezpieczeństwo uznania wyłącznej winy Poszkodowanych za powstanie szkody, a tym samym oddalenie roszczenia.

W innej sprawie jeden z wiodących na polskim rynku zakładów ubezpieczeń uznał, iż pasażer pojazdu decydując się na jazdę z nietrzeźwym kierującym mającym 2,7 promila alkoholu we krwi przyczynił się do powstania szkody śmiertelnej w 100 %. Swoje stanowisko poparł wyrokiem Sądu Okręgowego. Taka decyzja jest bezsprzecznie niezgodna       z orzecznictwem sądowym i zdrowym rozsądkiem. Odwołanie wniesione przez Kancelarie Kompensja poparte dogłębną analizą prawną zagadnienia i wyrokami sądów powszechnych różnej instancji oraz Sądu Najwyższego sprawiło, że ubezpieczyciel zmienił decyzję i dokonał wypłaty odszkodowania na rzecz siostry zmarłego.

Powyższe przykłady pokazują, że w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia następstw wypadku wielokrotnie pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest nieoceniona i pozwoli na zmniejszenie wysokości przyczynienia lub nawet uniknięcie uznania poszkodowanego za wyłącznego sprawcę wypadku.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz pomocy w zmiejszeniu współwiny poszkodowanego za powstanie szkody.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<