Skip to content

Zgodnie z przepisami prawa każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce ma obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie to chroni kierowcę od finansowej odpowiedzialności za szkody, które wyrządził, a poszkodowanym daje możliwość określonych roszczeń odszkodowawczych.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy kierowca nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia lub co gorsza uciekł z miejsca zdarzenia. Pamiętaj! Jeżeli spowodujesz wypadek samochodowy odszkodowanie zostanie wypłacone i pokryje wszelkie szkody osobowe oraz rzeczowe, których byłeś sprawcą. Nawet wtedy gdy nie wykupiłeś polisy OC lub uciekłeś z miejsca zdarzenia.

Jak to możliwe? Otóż ustawodawca, kierując się dobrem osób poszkodowanych w 1991 roku powołał instytucję, która ma na celu zapewnić wszystkim poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych możliwość uzyskania należnej rekompensaty. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa realizuje wypłaty w sytuacjach gdy sprawca nie wykupił obowiązkowej polisy lub uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieustalony. Należy jednak pamiętać: jeżeli UFG za wypadek samochodowy odszkodowania komunikacyjne wypłaci, dla sprawcy rodzi to poważne konsekwencje w postaci regresu ubezpieczeniowego.

Regres ubezpieczeniowy, to inaczej roszczenie zwrotne. W określonych okolicznościach po przejęciu przez UFG zobowiązania wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym, żąda zwrotu pieniędzy od sprawcy wypadku. Kiedy ma zastosowanie regres ubezpieczeniowy?

  • jeżeli kierowca nie wykupił obowiązkowej polisy OC,
  • gdy spowodował wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień,
  • sprawca wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa lub
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Dodatkowo przy zaistniałych okolicznościach, z urzędu będzie się toczyć wobec takiego kierowcy postępowanie wyjaśniające, które zazwyczaj skutkuje wniesieniem aktu oskarżenia i postępowaniem karnym za popełnione przestępstwo i wyrządzoną szkodę.

Z perspektywy osoby poszkodowanej czy rodziny ofiary wypadku samochodowego zostaną uznane następujące roszczenia odszkodowawcze:

  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł poszkodowany,
  • zadośćuczynienie za poniesiony ból i cierpienie,
  • stosowne odszkodowanie za pogorszoną sytuację życiową dla rodziny osoby zmarłej w wypadku,
  • zwrot kosztów pogrzebu,
  • renta.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podobnie jak pozostałe Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce odpowiada za wypłaty odszkodowań w zakresie przepisów prawa, które uregulowane są w ustawie oraz Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z powyższym suma ubezpieczeniowa to 2,5 mln euro przy szkodach osobowych, zatem kwoty odszkodowań często przy poważnych wypadkach lub takich, w których są ofiary śmiertelne, to kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Kierowca pojazdu, który decyduje się na jazdę bez polisy OC musi liczyć się z tym, że finansowe konsekwencje będą surowe, a ubezpieczyciel nie będzie szukał okoliczności łagodzących, nawet jeżeli będą to kwoty o których wspomniano powyżej.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy to forma rekompensaty, która ma być przede wszystkim adekwatna do poniesionej krzywdy, cierpienia oraz pogorszonej sytuacji życiowej. Wiadomo, iż kwestią bezsporną jest konieczność uzyskania rekompensaty finansowej dla każdej osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym. Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla wszystkim osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną, działamy na terenie całego kraju. Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę, nawet w sytuacji kiedy inne firmy odszkodowawcze odmówiły pomocy lub gdy sprawa wydaje się być beznadziejna. Dla NAS nie ma rzeczy niemożliwych. Pracujemy na zasadach jasnej współpracy, która opiera się na wzajemnym zaufaniu i działaniach zmierzający do uzyskania najwyższej kwoty odszkodowania za wypadek. Jeżeli macie Państwo pytania, jesteśmy dostępni pod numerem telefonu +48 797-670-906 lub w naszej firmie z siedzibą w Gdańsku.