Skip to content

Decyzje ubezpieczycieli o wypłacie odszkodowania z polis NNW często bywają krzywdzące, z którymi poszkodowani się nie zgadzają z uwagi na zaniżony uszczerbek na zdrowiu. Polisy NNW to ubezpieczenia z grupy polis osobowych, które z reguły maja chronić nasze zdrowie i życie. Rekompensata za poniesiony uszczerbek na zdrowiu wypłacana jest wówczas gdy ubezpieczyciel ustali zasadność składanych roszczeń odszkodowawczych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Są to zapisy regulaminu, który po zawarciu umowy ochrony z towarzystwem ubezpieczeniowym reguluje w jakim zakresie odpowiada za poniesioną szkodę osobową. Dodatkowo, zupełnie inaczej niż to jest w polisach OC, OWU NNW  określa wysokość sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnej kwoty do której odpowiada ubezpieczyciel. Oznacza to, iż za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przysługuje nam stała, określona kwota. Częste są jednak sytuacje kiedy ubezpieczyciel neguje swoją odpowiedzialność lub zaniża poniesiony uszczerbek na zdrowiu, co w konsekwencji przekłada się na wysokość odszkodowania. Jak temu zapobiec? Poszkodowany w takiej sytuacji ma prawo do odwołania. Specjalnie dla naszych klientów udostępniamy gotowy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Dostępny pod tym adresem – wzór odwołania .

Dlaczego warto z niego skorzystać? Argumentów jest wiele. Poszkodowani często mają problem, aby prawidłowo udokumentować swoje roszczenie, zadbać aby niezbędne dokumenty były kompletne, wyczerpujące wszelkie procedury związane z procesem uzyskania odszkodowania. Zaniedbania w kontynuacji leczenia, czy jego brak również może się przyczynić, do tego, iż popełnione błędy przełożą się na oszacowanie przez ubezpieczyciela niższego uszczerbku na zdrowiu, wstrzymanie wypłaty należnych roszczeń, czy odmowy wypłaty odszkodowania.

W takiej sytuacji przygotowanie skutecznego pisma – odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest konieczne. Wszystkim poszkodowanym sugerujemy skorzystanie z naszego wzoru. Dedykowany na potrzeby sytuacji, w której poszkodowany potrzebuje profesjonalnej pomocy w uzyskaniu wyższej rekompensaty za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Dokument jest przygotowany do edycji, która umożliwia uzupełnienie o dane dotyczące konkretnego przypadku. Poszkodowany otrzymuje gwarancję pisma przygotowanego w oparciu o wiedzę i doświadczenie profesjonalnego pełnomocnika z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dodatkowo, przystępna cena pozwala zaoszczędzić klientowi dodatkowych kosztów, które pojawiłyby się w sytuacji gdy sprawą musiałby zająć się pełnomocnik prawny.

Dodatkowe korzyści to oczywiście skuteczność. Dzięki skorzystaniu z takiej formy pomocy, klient nabywa wiedzę gdzie popełnił ewentualny błąd i ma szansę skorygować, uzupełnić i co najważniejsze odpowiednio uargumentować swoje roszczenia. Skuteczność profesjonalnego odwołania z reguły przekłada się na zmianę decyzji ubezpieczyciela odnośnie wielkości uszczerbku na zdrowiu, co w konsekwencji przekłada się na wysokość roszczenia odszkodowawczego.

Kolejną kwestią, która przemawia za tym aby skorzystać z przygotowanego dla Państwa wzoru, jest również oszczędność czasu i wysiłków. Na pewno każda sytuacja konfliktowa w konfrontacji z ubezpieczycielem rodzi wiele stresu i irytacji. Okazuje się, iż poświęcony czas na kompletowaniu dokumentów, przygotowaniu pism i wniosków do ubezpieczyciela nie przyniosło zamierzonego efektu. W wielu przypadkach kończy się to zwykłym zaniechaniem, poczuciem bezsilności, brakiem pomysłu na wyjście z sytuacji. Korzystając z gotowego wzoru mamy wszystko to co pozwoli nam uniknąć kolejnego niepowodzenia, a przede wszystkim oszczędzamy czas, który jest równie cenny co nasze zdrowie.

Jeżeli jesteś osoba poszkodowaną w wypadku i masz problem z odzyskaniem odszkodowania z polisy NNW, nie zwlekaj i uzyskaj dostęp do dokumentów, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Jeżeli masz pytania dotyczące swojej sprawy i zakupu pisma, które umieściliśmy na Naszej stronie, skontaktuj się z Nami telefonicznie bądź mailowo. Udzielimy wszelkich odpowiedzi i wyjaśnień.

Autor: Przemysław Ziółkowski