Skip to content

Złamania to jedne z najczęstszych urazów powypadkowych. W zależności od skomplikowania, powodują liczne dodatkowe konsekwencje zdrowotne, dlatego zawsze należy zwracać uwagę na to aby tego rodzaju uraz był leczony z należytą starannością i w miarę możliwości prowadził poszkodowanego do całkowitego powrotu do zdrowiu.

Złamanie kości żeber zazwyczaj dochodzi wskutek gwałtownego i bezpośredniego uderzenia lub nacisku na klatkę piersiową. Najczęstszą przyczyną tego rodzaju urazu jest silny nacisk pasów bezpieczeństwa w wypadkach komunikacyjnych, ale również wskutek nieszczęśliwych poślizgnięć, uderzeń ciężkich przedmiotów lub w trakcie udzielania pierwszej pomocy, kiedy przeprowadza się czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Czy w opisanych powyżej sytuacjach, za złamane żebro odszkodowanie powypadkowe się należy?

Oczywiście tak pod warunkiem, że dane zdarzenie kwalifikuje się aby towarzystwo ubezpieczeniowe przejęło odpowiedzialność odszkodowawczą. W wypadku komunikacyjnym, przy pracy czy rolnictwie, czyli w zdarzeniach w których co do zasady podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty odszkodowania jest ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej (OC) podstawą jest ocena okoliczności nieszczęśliwego wypadku i wykluczenie poszkodowanego jako sprawcy wypadku. Wówczas roszczenie rekompensaty jest jak najbardziej zasadne i możliwe do uzyskania.

W przypadku odszkodowania za złamane żebro przysługują roszczenia, które mają na celu zrekompensować poniesiony ból i cierpienie związane bezpośrednio z urazem oraz pogorszoną sytuację życiową, która była efektem wypadku. Ocena wielkości poniesionego uszczerbku na zdrowiu jest o tyle trudna, iż determinuje go wiele czynników, które ostatecznie trzeba przełożyć na wielkość należnego odszkodowania. Jak wspomniano wcześniej, ze względu na wielkość obrażeń i ich skomplikowania, poszkodowany może liczyć na różne kwoty odszkodowania za złamane żebro. Ze względu na ciężkość urazu złamania żeber dzielimy na:

  • proste, w których nie pojawiają się dodatkowe powikłania, a uszkodzeniu uległy tylko kości,
  • złamania, które spowodowały dodatkowe powikłania, np. uszkodzenie organów wewnętrznych, kłopoty z oddychaniem,
  • złamania wieloodłamowe.

Odszkodowanie z OC, na które może liczyć poszkodowany to szereg roszczeń, które w zależności od indywidualne sytuacji poszkodowanego stanowią formę naprawy negatywnych skutków wypadku. Odpowiednio, odszkodowanie za załamane żebro to:

  • zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, wizyt u lekarzy specjalistów, kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji, kosztów środków opatrunkowych, a nawet kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),
  • zadośćuczynienie, które jest formą naprawy bólu, cierpienia (również psychicznego) oraz krzywdy moralnej, które miały bezpośredni wpływ na pogorszenie się sytuacji życiowej poszkodowanego.

Jakie kwoty odszkodowania można uzyskać za złamane żebro? Wszystko zależy od indywidulanej sytuacji poszkodowanego. Podobnie jak wielkość uszczerbku na zdrowiu, inne determinanty mające wpływ na wielkość kwoty to pogorszona sytuacja życiowa, czy wielkość bólu i cierpienia osoby poszkodowanej w wypadku. W każdym razie uszkodzenia klatki piersiowej i złamania żeber to jedne z poważniejszych urazów powypadkowych. Realne kwoty do uzyskania przy złamaniu żeber kształtują się w przedziale między 5 tys. zł a 75 tys. zł.

Pamiętajmy jednak, iż oszacowanie wielkości uszczerbku na zdrowiu, a tym bardziej wysokości składanych roszczeń jest niezwykle trudne i skomplikowane. Wszystkim osobom poszkodowanym sugerujemy pomoc profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej i zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej. W zakładce kontakt znajdziecie Państwo numer telefonu, pod którym możecie się skontaktować z jednym z naszych regionalnych Specjalistów ds. Odszkodowań. Również Tobie możemy pomóc uzyskać najwyższe odszkodowanie powypadkowe.

Autor: Przemysław Ziółkowski