Skip to content

Wysokość odszkodowania

Niejednokrotnie nasi Klienci zgłaszają się z zapytaniem jak wysokie przysługuje im odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, w szczególności za złamanie.

Odpowiedź na zadane pytanie nie jest jednoznaczna do udzielenia, szereg czynników ma wpływ na wysokość możliwie przyznanego zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane złamanie.

Szczególnym rodzajem złamań są złamania kości twarzy: kości oczodołu, szczęki, żuchwy, kości jarzmowej i nosa, powstałych w różnych mechanizmach urazu.

Na wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania ma wpływ rodzaj złamania kości, stopień komplikacji leczenia – czy było wymagane leczenie operacyjne, kontynuacja leczenia i rehabilitacji. Zastosowanie sposobu leczenia ma bezpośredni związek z kwota wypłaconego odszkodowania za złamanie kości jarzmowej.

Objawy złamania kości jarzmowej

Podstawowymi objawami złamania kości jarzmowej są zapadnięcie policzka oraz zaburzenia czucia w okolicy policzka. W zależności od stopnia zaawansowania objawów szacuje się zadośćuczynienie i odszkodowanie, które może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ponadto w przypadku złamań często pojawiają się roszczenia poboczne tj. roszczenie o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, roszczenie o zwrot kosztów opieki osób trzecich, roszczenie o zwrot utraconych dochodów, jednakże ich uzyskanie wymaga odpowiedniego udokumentowania.

Nasi Prawnicy pomogą Państwu zgromadzić całość dokumentacji medycznej, udokumentować zasadnie poniesione koszty leczenia i koszty opieki osób trzecich, by przyznane odszkodowanie wraz z zadośćuczynieniem stanowiło rzeczywistą rekompensatę Państwa krzywdy.