Skip to content

Złamanie kości podudzia.

Wiele osób biorący udział w wypadkach komunikacyjnych doznaje urazu dolnej kończyny
w postaci złamanie kości podudzia. Są one jednym z częściej występujących złamań i zdarzają się w każdym wieku. Uszkodzenia kości podudzia, są podobnie jak złamania kości udowej, bardzo poważne i obejmują często urazy dodatkowe skóry lub mięśni. Objawami złamania są: silny ból, obrzęk, wylewy krwi i zniekształcenie kończyny. złamania podudzi zazwyczaj są skomplikowane i wymagają leczenia operacyjnego.

Kiedy należy zgłosić roszczenie dotyczące złamania kości podudzia.

Kluczowe znaczenie ma czas zgłoszenia szkody na osobie. W momencie pojawienia się złamania, w tym złamania kości podudzia, zgłoszenie szkody osobowej powinno nastąpić w możliwie najszybszym okresie czasu od wypadku. Wtedy bowiem występuje najwyższy uszczerbek na zdrowiu. Adekwatnie do tego nastąpi wypłata świadczenia w zadowalającej kwocie. Oczekiwanie na zakończenie procesu leczenia nie sprzyja wypłacie, wręcz przeciwnie. Może spowodować, iż ulegnie ona zmniejszeniu. Rekonwalescencja i powrót do zdrowia powodują obniżenie uszczerbku na zdrowiu, a przy tym obniżenie wypłaty świadczenia.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie procesu leczenia pojawiają się powikłania i jaki mają one wpływ na wypłatę świadczenia w przyszłości.

Postępowanie z pacjentem ze złamaniem kości podudzia musi odbywać się w trybie pilnym. Pacjent powinien jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. Lekarz zajmujący się diagnostyką, w tym przypadku ortopeda, po wywiadzie lekarskim, zazwyczaj kieruje pacjenta na zdjęcie RTG. Badanie pozwala określić umiejscowienie i przebieg linii złamania oraz obecność odłamów kostnych. Dodatkowo warto wykonać USG jeśli jest podejrzenie urazów tkanek miękkich.

Złamania kości podudzia są zazwyczaj bardzo skomplikowane, więc konieczne jest leczenie operacyjne. W razie wystąpienia  odłamów kostnych trzeba wykonać ich zespolenie za pomocą gwoździ, śrub, płytek lub metody śródszpikowej. Następnie zazwyczaj stosowane jest unieruchomienie w  postaci szyny gipsowej przez 6 tygodni i przynajmniej przez 2 tygodnie od złamania należy kończynę oszczędzać. Całkowity powrót do zdrowia po urazach kości podudzia może trwać nawet 3 miesiące

Niestety złamania kości podudzia są zazwyczaj bardzo skomplikowane i niosą ze sobą ryzyko dużej liczby powikłań jeśli nie zastosujemy się do zaleceń lekarskich, które dotyczą przede wszystkim nie obciążania kończyny bezpośrednio po zabiegu. Zaliczamy do nich: ograniczenie ruchomości stawu skokowego lub kolanowego, postępujące zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenie nerwu piszczelowego – może spowodować zaburzenia czucia, drętwienie, mrowienie oraz zaburzenie czynności stopy w tym zaniki mięśniowe.

Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych, gdzie mamy do czynienia ze złamaniem kości podudzia.

Ogromnym sukcesem zakończyła się sprawa Poszkodowanej pieszej, która na skutek potrącenia doznała złamania kości podudzia. Komplikacje pojawiły się w trakcie procesu leczenia. Lekarze zdiagnozowali występowanie zaburzeń czucia i zaników mięśniowych. Poszkodowana dzięki wsparciu ze strony Kompensja i dzięki trafnym rekomendacjom w zakresie gromadzenia dokumentacji medycznej otrzymał satysfakcjonujące wypłaty w zakresie kwot bezspornych. Proces leczenia nie przebiegał jednak pomyślnie. Stan zdrowia był na tyle niestabilny, że Poszkodowana musiała całkowicie zrezygnować z pracy. Otrzymywała rentę. Dzięki skutecznemu prowadzeniu postępowania likwidacyjnego Poszkodowana otrzymywała odszkodowanie w postaci zwrotu dojazdów, zwrotu kosztów leczenia i utraconego dochodu. Przed wypadkiem Poszkodowana pracowała jako księgowa. Miała dobrą pracę, która dawała jej satysfakcję pod względem finansowym. Niestety przez wypadek straciła dochód, jednakże dzięki wsparciu działu księgowego (działu analiz) odzyskano na jej rzecz satysfakcjonujące odszkodowanie. Postępowanie polubowne toczyło się rok. Na rzecz poszkodowanej została zawarta ugoda w łącznej kwocie 150.000 zł. W tym konkretnym przypadku z pewnością możemy mówić o zadowoleniu klientki.