Skip to content

Czym jest złamanie kości promieniowej i jak długo trwa okres leczenia.

Osoby biorące udział w wypadkach komunikacyjnych doznała poważnych złamań, które skutkują występowaniem powikłań. Jednym z nich jest złamanie kości promieniowej. Wybór sposobu postępowania w złamaniu kości promieniowej zależy od lokalizacji i przebiegu szczeliny złamania. Uszkodzenie kości promieniowej to poważny uraz, któremu towarzyszy na ogół niestabilność w obrębie przedramienia; zazwyczaj jest on leczony operacyjnie. Postępowanie zachowawcze stosuje się jedynie w przypadkach złamań bez przemieszczenia, jednak wymagają one zazwyczaj unieruchomienia trwającego dłużej niż 6 tygodni. Kość promieniowa najczęściej ulega złamaniom w obrębie nasady dalszej. W miejscu tym w przypadku zastosowania unieruchomienia zrost następuje zwykle w ciągu 4-6 tygodni.W trakcie prowadzonego procesu likwidacyjnego należy pamiętać o tym, żeby skrupulatnie gromadzić dokumentację medyczną z procesu leczenia. Każdy zapis lekarza ma ogromne znaczenie. Dzięki specjalistycznym i trafnie stawianym diagnozom szansa powodzenia w wygraniu świadczenia (odszkodowania lub zadośćuczynienia) jest większa.

Kiedy należy zgłosić roszczenie dotyczące złamania kości promieniowej.

Kluczowe znaczenie ma czas zgłoszenia szkody na osobie. W momencie pojawienia się złamania, w tym złamania kości promieniowej, zgłoszenie szkody osobowej powinno nastąpić w możliwie najszybszym okresie czasu od wypadku. Wtedy bowiem występuje najwyższy uszczerbek na zdrowiu. Adekwatnie do tego nastąpi wypłata świadczenia w zadowalającej kwocie. Oczekiwanie na zakończenie procesu leczenia nie sprzyja wypłacie, wręcz przeciwnie. Może spowodować, iż ulegnie ona zmniejszeniu. Rekonwalescencja i powrót do zdrowia powodują obniżenie uszczerbku na zdrowiu, a przy tym obniżenie wypłaty świadczenia.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie procesu leczenia pojawiają się powikłania i jaki mają one wpływ na wypłatę świadczenia w przyszłości.

Najczęstsze z nich to pourazowa deformacja kostna, zaburzenia zrostu kostnego, niedowłady nerwów obwodowych czy dysfunkcja kontroli gry naczyniowej pod postacią tzw. zespołu Sudecka. Obecność takich powikłań wpływała na konieczność zmiany postępowania leczniczego i zmniejsza szansę odzyskania pełnej sprawności kończyny górnej. Wykluczenie wspominanych powikłań związanych z gojeniem, polega na unikaniu nadmiernego oszczędzania kończyny, niepotrzebnego bandażowania czy utrzymywania kończyny na temblaku.

 W celu zobrazowania w jakim zakresie Towarzystwa dokonuję wypłat świadczeń należy wskazać przykład Poszkodowanej, która na skutek złamania kości promieniowej i złego zrostu cierpi na przewlekłe dolegliwości bólowe i poważne ograniczenie ruchomości. Początkowo Towarzystwo zajmujące się postępowaniem likwidacyjnym bagatelizowało uraz, twierdząc, że jest to zwyczajne złamanie, w którym nie wystąpiły żadne powikłania. Stan zdrowia Poszkodowanego nie ulegał jednak poprawie. Wymagał on specjalistycznego leczenia ortopedycznego i zaawansowanej fizjoterapii. Konsultując stan zdrowia, z lekarzem o długoletnim doświadczeniu zdiagnozowano występowanie powikłania w postaci zespołu Sudeca. Jest to powikłanie bardzo poważne objawiające się występowaniem zaniku mięśni, ograniczenia ruchu w stawach i nasilające się odwapnianie kości. Dzięki sugestiom ze strony specjalistów działających w Kompensja sp. z o. o. Poszkodowanemu powołano naoczną komisją lekarską z lekarzem działającym z ramienia Towarzystwa
i orzeczono występowanie dodatkowego uszczerbku na zdrowiu, co miało wpływ na wysokość dopłaty świadczenia, a w konsekwencji mającego przeważający wpływ na wysokość kwoty ugody, z czego Poszkodowany był bardzo usatysfakcjonowany.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń, które dotyczą urazów górnych kończyć, w tym złamań kości promieniowej.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<