Skip to content

Czym jest złamanie kości promieniowej z przemieszczeniem i jak długo trwa okres leczenia.

Złamania kości promieniowej z przemieszczeniem jest ciężkim do wyleczenia urazem  i bardzo często wymaga leczenia operacyjnego. Pierwsza pomoc przy złamaniu promieniowej z przemieszczeniem obejmuje jej unieruchomienie. Przy udzielaniu pierwszej pomocy należy zwrócić uwagę na występowanie odłamów kostnych. Wykonanie zdjęcia RTG i dodatkowo wykonanie tomografii komputerowej daje możliwość dobrej oceny linii złamania. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z przemieszczeniem, lekarz powinien nienaturalne ułożenie kości skutkujące dodatkowo występowaniem szpary.

Złamania z przemieszczeniem wymagają nastawienia, a następnie krótkotrwałego unieruchomienia. Jeśli z jakiś przyczyn nastawienie nie jest możliwe należy wykonać operację z zespoleniem odłamów kostnych. Dalszym etapem leczenie jest rehabilitacja w celu przywrócenia sprawności chorej kończyny górnej.

Kiedy należy zgłosić roszczenie dotyczące złamania kości promieniowej z przemieszczeniem.

Kluczowe znaczenie ma czas głoszenia szkody na osobie. W momencie pojawienia się złamania, w tym złamania kości promieniowej z przemieszczeniem, zgłoszenie szkody osobowej powinno nastąpić w możliwie najszybszym okresie czasu od pojawienia się urazu kiedy występuje najwyższy uszczerbek na zdrowiu. Adekwatnie do tego nastąpi wypłata świadczenia w satysfakcjonującej kwocie. Oczekiwanie na zakończenie procesu leczenia nie sprzyja zwiększeniu kwoty wypłaty. Rekonwalescencja i powrót do zdrowia powodują obniżenie uszczerbku na zdrowiu, a co za tym idzie obniżenie wysokości wypłacanego świadczenia.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie procesu leczenia pojawiają się powikłania i jaki mają one wpływ na wypłatę świadczenia w przyszłości.

Na wysokość świadczenia mają wpływ pojawiające się również w dokumentacji medyczne powikłania, które ujawniają się podczas procesu leczenia. W wyniku złamania może dojść nie tylko do urazu kostnego, ale również urazu tkanek oraz struktur krwionośnych i nerwowych. Do pojawiających się na dalszym etapie powikłań złamań zalicza się: zrost odłamów w nieprawidłowym ustawieniu, brak zrostu i przewlekłe dolegliwości bólowe.

W celu wykazania w jakim zakresie Towarzystwa dokonuję wypłat świadczeń należy wskazać przykład Poszkodowanej, która na skutek złamania kości promieniowej z przemieszczeniem  i złego zrostu cierpi na przewlekłe dolegliwości bólowe i poważne ograniczenie ruchomości. Początkowo Towarzystwo zajmujące się postępowaniem likwidacyjnym bagatelizowało uraz, twierdząc, że jest to zwyczajne złamanie, w którym nie wystąpiły żadne powikłania. Stan zdrowia Poszkodowanej nie ulegał jednak poprawie. Wymagała specjalistycznego leczenia ortopedycznego i fizykoterapii. Konsultując stan zdrowia, z lekarzem o długoletnim doświadczeniu zdiagnozowano występowanie brak zrostu kości. Jest to powikłanie bardzo poważne objawiające się występowaniem zaniku mięśni i ograniczenia ruchu w stawach. Dzięki sugestiom ze strony specjalistów działających w Kompensja sp. z o. o.  poszkodowanej powołano naoczną komisją lekarską z lekarzem działającym z ramienia Towarzystwa i orzeczono występowaniem dodatkowego uszczerbku na zdrowiu, co miało wpływ na wysokość dopłaty świadczenia, a w konsekwencji mającego przeważający wpływ na ugodowe zakończenie postępowania, z czego Poszkodowana była bardzo usatysfakcjonowana.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń, które dotyczą urazów górnych kończyn, w tym złamań kości promieniowej z przemieszczeniem.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<