Skip to content

Uraz kończyny dolnej

Wiele osób biorący udział w wypadkach komunikacyjnych doznaje urazu dolnej kończyny w postaci złamania obu kości podudzia -strzałkowej i piszczelowej. Poszkodowani niejednokrotnie zmagają się z występowaniem niedogodności w postaci ograniczenia ruchomości, miejscowej tkliwości, osłabieniem mięśni i uszkodzeniem tkanek miękkich.

Wielu z nich leczonych jest operacyjnie. W okresie rekonwalescencji są zobligowani do poruszania się za pomocą kul łokciowych (balkonika) i całkowicie muszą rezygnować z aktywności fizycznej, co w wielu przypadkach generuje stany depresyjne.

Dodatkowo należy liczyć się z tym, że zarówno po złamaniu kości strzałkowej i piszczelowej, jak i każdym innym urazie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań. W przypadku złamania kości strzałkowej może dojść do: trwałych zmian i uszkodzeń w obrębie stawu skokowego górnego, zmniejszenia ruchomości stawów sąsiadujących, porażeń nerwów obwodowych, przykurczy mięśniowych, zaników mięśniowych, uszkodzenia naczyń, zakażenia rany, zrostu opóźnionego, ubytków w kości, nieprawidłowego zrostu, zesztywnienia.

Diagnoza i leczenie

W większości przypadków złamanie kości strzałkowej i piszczelowej goi się dobrze, bez dodatkowych powikłań. Zaraz po wystąpieniu urazu i wspomnianych dolegliwości, należy niezwłocznie zgłosić się do szpitala w celu diagnozy i zastosowania właściwego procesu leczenia. W przypadku podejrzenia o złamanie, konieczne będzie wykonanie zdjęcia RTG kończyny dolnej. Często nie ma potrzeby nawet zakładania opatrunku gipsowego czy nastawienia kości i przywrócenia jej prawidłowego ustawienia. Elementem stabilizującym kość strzałkową w takim przypadku jest sąsiednia kość piszczelowa, natomiast gdy wymagane jest unieruchomienie w szynie gipsowej, kończynę dolną należy oszczędzać przez okres około 2–3 tygodni. W tym okresie dodatkowo stosuje się leczenia farmakologiczne w postaci leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Po tym okresie należy ponownie wykonać badanie RTG w celu określenia zrostu kostnego kości. Kolejnym etapem jest proces usprawniania poprzez właściwie dobraną rehabilitację. Ważnym elementem jest również nauka poruszania się oraz przywrócenie pełnej sprawności poprzez odpowiednie ćwiczenia wzmacniające, stabilizujące, rozciągające oraz poprawiające elastyczność uszkodzonych miejsc.

Skuteczne postępowanie likwidacyjne

Ogromnym sukcesem zakończyła się sprawa Poszkodowanej, która na skutek potrącenia na przejściu dla pieszych doznała wieloodłamowego złamania kości piszczelowej wraz ze złamaniem kości strzałkowej. Komplikacje pojawiły się w trakcie procesu leczenia. Lekarze zdiagnozowali występowanie brak zrostu kości. Poszkodowana dzięki wsparciu ze strony Kompensja i dzięki trafnym rekomendacjom w zakresie gromadzenia dokumentacji medycznej otrzymała satysfakcjonujące wypłaty w zakresie kwot bezspornych. Proces leczenia nie przebiegał jednak pomyślnie. Stan zdrowia był na tyle niestabilny, że Poszkodowana musiała całkowicie zrezygnować z pracy. Starała się o rentę. Dzięki skutecznemu prowadzeniu postępowania likwidacyjnego Poszkodowana otrzymywała odszkodowanie w postaci zwrotu kosztów dojazdów, kosztów opieki, zwrotu kosztów leczenia i utraconego dochodu. Przed wypadkiem Poszkodowana pracowała jako pielęgniarka. Miał dobrą pracę, która dawała jej satysfakcję pod względem finansowym. Niestety przez wypadek straciła dochód, jednakże dzięki wsparciu działu analiz odzyskano na jej rzecz satysfakcjonujące odszkodowanie. Postępowanie zakończyło się ugodą. W tym konkretnym przypadku z pewnością możemy mówić o zadowoleniu klienta.

Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu z tytułu szkód osobowych, gdzie mamy do czynienia ze złamaniem kości strzałkowej          i piszczelowej.