Skip to content

Osoby podróżujące samochodami i biorące udział w wypadkach, jak również poszkodowani, którzy upadli na śliskiej nawierzchni chodnika, drogi bardzo często doznają złamań  kończyn górnych, w tym złamania wyrostka łokciowego. Do złamania dochodzi najczęściej z urazu bezpośredniego, np. upadku na tylną powierzchnię zgiętego stawu łokciowego. Dochodzi wówczas do oderwania fragmentu lub całego wyrostka łokciowego przez mięsień trójgłowy. W praktyce najczęściej współistnieją te dwa wyżej opisane mechanizmy. Odłamany wyrostek łokciowy zawiera powierzchnię stawową dla bloczka kości ramiennej. Dokładne nastawienie złamania jest więc niezbędne. Przeważnie stosujemy leczenie operacyjne, a przy braku przemieszczenia – zachowawcze.

Kiedy należy zgłosić roszczenie dotyczące złamania wyrostka łokciowego.

Bardzo ważnym aspektem w przypadku prowadzenia postępowania likwidacyjnego jest czas, w którym zgłaszamy roszczenie i dostarczamy solidną dokumentację medyczną, z której wynika, że zasadnym jest kontynuacja leczenia specjalistycznego. Na pozór niegroźne złamanie, może skutkować występowaniem powikłań, które w konsekwencji mają wpływ na wysokość świadczenia wypłacanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Osoba Poszkodowana, która zgłasza się do lekarza specjalisty, który rekomenduje diagnostykę, powinna pamiętać o tym, żeby w historii leczenia znajdowały się konkretne zapisy stanów chorobowych, które wiernie odzwierciedlają stan zdrowia danej osoby po wypadku. Właściwe postawienie diagnozy może skutecznie skrócić proces leczenia i zapobiega powstawaniu poważnych powikłań.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie procesu leczenia pojawiają się powikłania i jaki mają one wpływ na wypłatę świadczenia w przyszłości.

Kompensja sp. z o. o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu postania szkody osobowej w postaci złamania wyrostka łokciowego. Dzięki wsparciu specjalistów, potrafimy trafnie doradzić w jaki zakresie powinien przebiegać proces leczenia i do jakich specjalistów należy skierować osobę Poszkodowaną, która wymaga skrupulatnej porady w trakcie gromadzenia dokumentacji medycznej.

Towarzystwo Ubezpieczeń wydając decyzje powołuje naoczne, bądź zaoczne komisje lekarskie. Na podstawie przesyłanej dokumentacji medycznej dąży do ustalenia wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu, który nie zawsze jest obiektywnie sprawiedliwy.

Przykładem tego może być sprawa Poszkodowanego, który podróżował samochodem jako pasażer. Miał zapięte pasy. Zderzenie pojazdów było jednak tak duże, że doprowadziło do powstania urazu w postaci złamania wyrostka łokciowego prawej kończyny. Po wypadku Poszkodowany dostał przewieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie zaopatrzono mu kończynę. Zalecono kontynuację leczenia w poradni ortopedycznej. Z czasem stan jego zdrowia nie ulegał poprawie. Jego kończyna była spuchnięta. Poszkodowany uskarżał się na ograniczenie ruchomości. Odbywając kolejne konsultacje u lekarzy specjalistów postanowiono o wdrożeniu leczenia operacyjnego. Poszkodowany był hospitalizowany i wymagał opieki. Koszty związane wypadkiem wzrastały. Dzięki pomocy Kompensja Poszkodowany poza zadośćuczynieniem w wysokości 25.000 zł, otrzymał również zwrot należnego odszkodowania związanego z dojazdami do placówek medycznych, kosztami leczenia i opieką. Zgodnie z polityką firmy, Poszkodowany otrzymał zwrot kosztów w całości. W tych konkretnym przypadku współpraca z Kompensja sp. z o.o. Okazała się być trafnym wyborem. Zakończyła się ona bowiem z satysfakcją zarówno osoby Poszkodowanej, jak i całego działu prawnego.