Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy Jeśli wypadek ma miejsce w drodze do pracy pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest niezwłoczne zawiadomienie pracodawcy o zaistnieniu zdarzenia.  Powoływany jest zespół,

Czytaj całość »
KOMPENSJA

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Likwidacja szkody z OC sprawcy Zgodnie z polskim ustawodawstwem osoba poszkodowana w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu

Czytaj całość »

Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny wypłacane jest z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy zdarzenia. Osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o należne odszkodowanie, ale także

Czytaj całość »

Odszkodowanie osobowe z OC sprawcy

Odszkodowanie osobowe z OC sprawcy W wyniku wypadków komunikacyjnych poszkodowani niejednokrotnie doznają szkody na osobie, określającej uszczerbek na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym. Ustawodawca przewidując trudności osób

Czytaj całość »