a) Uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu od 3.000 zł do 30.000 zł

b) Urazy głowy ze stłuczeniem mózgu  od 10.000 zł do 800.000 zł 

c) Padaczka pourazowa od 30.000 zł do 400.000 zł

d) Encefalopatie pourazowe  od 30.000 zł do 400.000 zł 

e) Zaburzenia mowy tzw. afazje  od 20.000 zł do 200.000 zł 

a) Oszpecenie twarzy od 2.000 zł do 150.000 zł

b) Uszkodzenie nosa od 1.500 zł do 90.000 zł

c) Utrata zębów od 1.000 zł do 5.000 zł za każdy ząb 

d) Ubytki języka od 3.000 zł do 150.000 zł

a) Złamanie żeber od 5.000 zł do 75.000 zł

b) Złamanie mostka od 3.000 zł do 30.000 zł

c) Uszkodzenie płuc i opłucnej  od 10.000 zł do 250.000 zł

d) Utrata śledziony od 20.000 zł do 90.000 zł

e) Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki od 5.000 zł do 180.000 zł 

f) Złamanie łopatki od 5.000 zł do 120.000 zł 

g) Złamanie obojczyka  od 5.000 zł do 60.000 zł 

a) Uszkodzenia barku (złamania, zwichnięcia) od 5.000 zł do 120.000 zł

b) Utrata kończyn w barku od 100.000 zł do 250.000 zł 

c) Złamanie kości ramiennej od 5.000 zł do 170.000 zł

d) Utrata kończyny w obrębie ramienia od 80.000 zł do 210.000 zł

e) Uszkodzenie stawu łokciowego od 5.000 zł do 150.000 zł

f) Złamanie kości przedramienia od 5.000 zł do 100.000 zł 

g) Utrata kończyny w obrębie przedramienia od 60.000 zł do 180.000 zł 

h) Uszkodzenia naddgarstka  od 3.000 zł do 120.000 zł

i) Złamania i zwichnięcia kości kciuka  od 3.000 zł do 60.000 zł

od 5.000 zł do 150.000 zł 

od 3.000 do 300.000 zł

a) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym od 15.000 zł do 150.000 zł

b) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym od 15.000 zł do 120.000 zł

c) Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych  od 3.000 zł do 30.000 zł

d) Lekkie uszkodzenia rdzenia kręgowego w postaci zaburzeń czucia, zespołów bólowych bez niedowładów od 10.000 zł do 100.000 zł 

e) Ciężkie uszkodzenia rdzenia kręgowego od 100.000 zł do 1.000.000 zł 

a) Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych  od 20.000 zł do 500.000 zł

b) Złamanie miednicy od 5.000 zł do 150.000 zł 

a) Uszkodzenia stawu biodrowego od 5.000 zł do 180.000 zł

b) Złamanie kości udowej od 5.000 zł do 180.000 zł

c) Utrata kończyny na poziomie uda od 60.000 zł do 200.000 zł

d) Uszkodzenia stawu kolanowego  od 1.000 zł do 90.000 zł

e) Utrata kończyny na poziomie kolana od 70.000 zł do 200.000 zł

f) Zwichnięcia, skręcenia, złamania stawu skokowego od 1.000 zł do 120.000 zł

g) Złamania kości piętowej  od 5.000 zł do 90.000 zł 

h) Złamania kości śródstopia  od 1.000 zł do 60.000 zł 

i) Porażenia lub niedowłady nerwów obwodowych  od 1.000 zł do 200.000 zł