Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w Polityce plików Cookies.
Polub nas na Facebooku

Podaj numer - oddzwonimy!

...lub wyślij do nas zapytanie

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy
i zagwarantuj sobie, że wypłacone
odszkodowanie będzie najwyższe z możliwych

Pomożemy Ci,
bo w odszkodowaniach jesteśmy najlepsi

Dowiedz się więcej

>> BEZPŁATNA WYCENA ODSZKODOWANIA - WYBIERZ RODZAJ SZKODY<<
 

Skutecznie odzyskamy dla Ciebie odszkodowanie z OC sprawcy

Doznałeś obrażeń w wypadku albo Twój samochód został zniszczony? Nie wiesz jak odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadkuNie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie? Nie wiesz jakiej może być wysokości? 

Kancelaria Kompensja jest odpowiedzią na Twoje pytania.

Szkody osobowe:

 • Nasza oferta skierowana jest do osób, które zostały poszkodowane lub uczestniczyły w wypadku samochodowym
 • nieważne, czy byłeś kierowcą, rowerzystą, pieszym czy tylko pasażerem - pieniądze się Tobie należą!
 • przysługuje Tobie m. in. odszkodowanie osobowe, jako forma zadośćuczynienia za poniesione straty, a w uzasadnionych przypadkach również renta.
 • odszkodowanie jest wypłacane zawsze z OC sprawcy (gdy sprawca go nie posiada pieniądze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
 • nie martw się, jeżeli nie masz ubezpieczenia pieniądze i tak się Tobie należą!

Szkody rzeczowe: (zamujemy się sprawami z pojazdów maksymalnie 10 letnich)

 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, w wyniku którego doszło do uszkodzenia pojazdu, jest wypłacane z OC sprawcy zdarzenia. W przypadku, gdy sprawca wypadku nie posiadał polisy OC, pieniądze wypłacane są z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • Poszkodowany ma możliwość uzyskania zwrotu, obok kosztów naprawy, także kosztów najmu pojazdu zastępczego czy dodatkowych badań technicznych
 • Nie należy przeprowadzać naprawy pojazdu przed zgłoszeniem wypadku do Ubezpieczyciela sprawcy wypadku samochodowego oraz przed przeprowadzeniem oględzin samochodu przez ubezpieczyciela.

Oferujemy:

- Wykup szkody - otrzymujesz gotówkę od razu po podpisaniu cesji.

lub

- Prowadzenie sprawy na % tj. dochodzenie wyższego odszkodowania przed ubezpieczycielem wykonujemy kosztorys naprawy pojazdu na kwotę wyższą niż zaproponował ubezpieczyciel, występuje my do ubezpieczyciela z roszczeniami i negocjujemy najwyższą możliwą do uzyskania kwotę. Czas realizacji od 2 tygodni do 3 miesięcy. Wynagrodzenie naszej firmy to prowizja od uzyskanego dodatkowego odszkodowania.

 

Sprawdź, dlaczego uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy z pomocą kancelarii Kompensja jest najlepszym rozwiązaniem. Sprawdź >>JAK DZIAŁAMY<<:
 • zaczynamy od bezpłatnej weryfikacji i nakreślenia możliwości odszkodowawczych
 • pomagamy w kompletowaniu potrzebnej dokumentacji do udzyskiwania odszkodowania z OC sprawcy
 • gwarantujemy kompleksowe wsparcie specjalistów i prawników na każdym etapie prowadzenia sprawy
 • szybka wypłata odszkodowania z OC sprawcy
 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a nasze honorarium to prowizja po skutecznie zakończonym postępowaniu
 • przejrzyste umowy bez kruczków prawnych
 • działamy na terenie całej Polski
 

797-670-906

 

W jakim terminie otrzymam pieniądze z mojego odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Zgodnie z obowiązującym obecnie polskim systemem prawnym, czas likwidacji szkody powinien trwać maksymalnie do okresu 30 dni od momentu (dnia), w którym dokonano zgłoszenia szkody. W przypadku gdy wyjaśnianie okoliczności niezbędnych w procesie ustalania odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwestii wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego nie jest wykonalne w takim terminie – ten czas ulega przedłużeniu do 14 dni od momentu (dnia), w jakim możliwe było ustalenie takich okoliczności. Termin taki nie powinien wynosić więcej niż 90 dni od dnia zgłoszenia szkody dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego odpowiedzialnego do wypłacenia odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. W sytuacji, kiedy toczy się postępowanie sądowe (karne, bądź cywilne) – okres taki może ulec przedłużeniu – takie sytuacje mają jednak charakter nadzwyczajny.

Powyżej opisywany etap postępowania (dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego) dotyczy wypłacania tak zwanej Kwoty bezspornej. Jest on tak naprawdę momentem, w którym rozpoczyna się właściwy proces postępowania odszkodowawczego.

Następne etapy procesu odszkodowawczego

Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, iż dalsze etapy walki o należne i sprawiedliwe odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego zależą od decyzji podjętej przez klienta, a zwłaszcza od tego, czy po przeprowadzonym (często żmudnym) procesie negocjacyjnym z Towarzystwem Ubezpieczeniowym jest on chętny do zawarcia ugody z danym ubezpieczycielem w sprawie kwestii związanych z odszkodowaniem z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, czy też pragnie on wystąpić na drogę postępowania sądowego. Warto nadmienić, że to właśnie klient (osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym) powinien samodzielnie podjąć taką decyzję dotyczącą dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, przy wsparciu jak najlepszych specjalistów z kancelarii odszkodowawczej, takiej jaką jest np. kancelaria odszkodowawcza Kompensja.

W sytuacji, kiedy trzeba skierować sprawę o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego na drogę postępowania sądowego, w przypadku niemożliwości zawarcia satysfakcjonującej ugody z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, długość trwania takiego postępowania zależy między innymi od rejonu, gdzie odbędzie się dany proces sądowy.

Plusy i minusy zawarcia ugody z ubezpieczycielem

Trzeba stwierdzić, że postępowanie sądowe dotyczące odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego jest często niezwykle czasochłonne, często (choć nie za każdym razem) wymaga też obecności osoby poszkodowanej w sądzie, a ponadto najczęściej wywołuje bardzo duży stres, dotyczący ponownego przeżywania okoliczności danego zdarzenia komunikacyjnego. Ponadto wstąpienie na drogę sądową generuje dodatkowe (często niepotrzebne) koszty związane z dochodzeniem jak najwyższego odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja, w sytuacjach gdy takie działanie jest możliwe – dąży do zawarcia ugody z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, aby pozwolić na uniknięcie swojemu klientowi negatywnych następstw walki o dochodzeniem możliwie najwyższego odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego dla osoby poszkodowanej, a także aby zminimalizować jak najbardziej jest to możliwe związane z tym formalności. W związku z faktem, że Kancelaria odszkodowawcza Kompensja niezwykle często już w ugodzie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym osiąga wypłaty odszkodowań kilku lub nawet kilkunastokrotnie wyższe niż pierwotnie zaproponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe, nasi klienci niejednokrotnie decydują się na takie właśnie zakończenie sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?

Pytania: „Ile czasu ma Towarzystwo Ubezpieczeniowe na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?”, „Jak szybko dostanę moje pieniądze z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?”, „Ile mam czekać na moje pieniądze z odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?” – te i wiele innych pytań ze strony naszych klientów pojawiają się niezwykle często. Specjaliści z naszej Kancelarii służą zawsze swoją wiedzą klientom naszej Kancelarii, między innymi dokonując bezpłatnej, wstępnej analizy sprawy.

Oczywistą sprawą jest, że osoby poszkodowane, które doznały obrażeń w wypadku komunikacyjnym jak najszybciej wymagają środków finansowych z odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego niezbędnych bardzo często do podjęcia odpowiedniego leczenia albo rehabilitacji. W związku z tym, że zdarzenia komunikacyjne bardzo często komplikują życie osób poszkodowanych, każdy dzień życia dłużej bez odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego może stanowić problem, który rozwiązać mogę pieniądze wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Terminy związane z wypłatą odszkodowania z OC sprawcy wypadku przez Ubezpieczyciela

Czas likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r.

Przypominając, wymienione wcześniej informacje, o które jesteśmy niezwykle często pytani - kiedy weźmiemy jako punkt odniesienia pod uwagę datę zgłoszenia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego – wyróżniamy następujące terminy wypłaty tzw. Kwoty bezspornej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

 • Co do zasady – maksymalnie jest to 30 dni od daty zgłoszenia szkody dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego – można wskazać, że jest to termin podstawowy,
 • w sytuacji, gdy mamy do czynienia z przypadkiem, gdy wyjaśnianie niezbędnych okoliczności do stwierdzenia odpowiedzialności (a tym samym wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego) Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest niemożliwe w wyżej wymienionym terminie, to należną kwotę odszkodowania powinna zostać wypłacona w terminie 14 dni od dnia, kiedy wyjaśnienie takich okoliczności stało się wykonalne, jednak nie powinno to nastąpić w terminie późniejszym, niż w okresie 90 dniowym od momentu (dnia) zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela,
 • sytuacją (okolicznością), kiedy można przedłużyć ten termin, jest okoliczność, iż w danej konkretnej sprawie w kwestii powiązanej z wyznaczeniem odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub wysokości odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego toczy się postępowanie przed sądem.

Czas Ubezpieczyciela na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, a działalność kancelarii odszkodowawczych

Jak już zostało napisane, określony termin wypłaty, tzw. kwoty bezspornej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, czyli to jakim czasem dysponuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, jest określone w polskim systemie prawnym. Bardzo ważne jednak znaczenie w kwestii dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego ma sprawna, rzetelna i przemyślana działalność kancelarii odszkodowawczej, takiej jaką jest na przykład kancelaria odszkodowawcza Kompensja.

W związku z dotychczas odniesionymi przez nas sukcesami, a także zdobytym w procesach dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego bogatym doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu spraw o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego i zadośćuczynienie – niejednokrotnie udaje się nam uzyskiwać od Towarzystw Ubezpieczeniowych kwoty często wielokrotnie wyższe niż pierwotnie proponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Należy wskazać, iż prawie za każdym razem dążymy do ugodowego załatwienia sporu o odszkodowanie, tak aby nasi klienci nie byli narażani na dodatkowy, nadmierny stres, niepotrzebne koszty czy formalności związane ze sprawą o uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy wypadku, a także po to aby przyspieszyć czas wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

W jakim celu istnieją kancelarie odszkodowawcze takie jak na przykład Kancelaria Kompensja?

Kancelarie odszkodowawcze takie jak Kancelaria Kompensja funkcjonują po to, aby wspierać i pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w uzyskiwaniu możliwie najwyższych odszkodowań z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, a także innych świadczeń powypadkowych, takich jak na przykład: zadośćuczynienie pieniężne, zwrot poniesionych kosztów leczenia, czy rehabilitacji. Kancelaria Kompensja zajmuje się przeprowadzaniem całego procesu odszkodowawczego, zaczynając od wstępnej, bezpłatnej analizy sprawy.

Niestety, na terenie naszego kraju wciąż wydarza się znaczna ilością wypadków samochodowych, niejednokrotnie niestety nawet śmiertelnych, a w związku z tym faktem wciąż znacząca jest ilość osób, które potrzebują skutecznego wsparcia oraz pomocy w walce o odpowiednie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Należy pamiętać, że zawsze warto sprawdzić, czy w danej sytuacji należy nam się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Często osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych nie zdają sobie sprawy z terminów przedawnienia, czy innych formalnych kwestii związanych z uzyskiwaniem odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Należy mieć świadomość, że działalność kancelarii odszkodowawczej, która potrafi profesjonalnie zająć się sprawą o odszkodowanie może znacznie zwiększyć kwotę wypłaconego odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Trzeba podkreślić, że im więcej czasu minie od wypadku komunikacyjnego, tym trudniej jest przeprowadzić odpowiednie, jak najbardziej pełne postępowanie dowodowe, które jest niezwykle istotne w procesie skutecznego dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Z jakich środków pokrywana jest kwota odszkodowania z OC sprawcy po wypadku samochodowym?

Kwota odszkodowania z OC sprawcy po wypadku samochodowym, co do zasady wypłacana jest z OC sprawcy takiego wypadku drogowego. W okolicznościach, gdy takie działanie nie jest z jakichś powodów możliwe – należne osobie poszkodowanej pieniądze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

O odszkodowanie z OC sprawcy po wypadku samochodowym, które wypłacane jest z OC sprawcy można ubiegać się 3 lata od wypadku komunikacyjnego (gdy wypadek komunikacyjny był wykroczeniem) albo 20 lat od wypadku komunikacyjnego (gdy zdarzenie drogowe było przestępstwem).

O jakie świadczenia można ubiegać się po wypadku samochodowym poza odszkodowaniem z OC sprawcy?

Wśród świadczeń powypadkowych, w staraniach o które (poza uzyskiwaniem odszkodowania z OC sprawcy) osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych pomaga Kancelaria odszkodowawcza Kompensja można wymienić:

 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia (Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do zwrotu poniesionych kosztów leczenia będącego następstwem wypadku komunikacyjnego),
 • wyrównanie utraconych zarobków, 
 • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • inne świadczenia o różnym charakterze, jak na przykład: zwrot kosztów pogrzebu, czy renta.

Do każdej zgłoszonej naszej kancelarii odszkodowawczej sprawy o dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego podchodzimy zawsze w sposób rzetelny i indywidualny, tak aby możliwie najbardziej skutecznie pomóc klientom, którzy nam zaufali. Zawsze przed podjęciem sprawy dokonujemy wstępnej, bezpłatnej analizy sprawy, która ma na celu zapoznanie się ze sprawą i określenie zasadności jej podjęcia. Nie pobieramy jakichkolwiek opłat wstępnych, czy zaliczek, a honorarium pobieramy dopiero po uzyskaniu kwoty odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Naszym klientom zapewniamy indywidualny kontakt z osobą prowadzącą Państwa sprawę, co umożliwia udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze sprawą o odszkodowanie, które powstają w trakcie procesu odszkodowawczego. W określonych, uzasadnionych przypadkach dojeżdżamy do klienta, co pozwala nam często dotrzeć do osób poszkodowanych zamieszkujących nawet najmniejsze miejscowości.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą. Kancelaria Kompensja działa na terenie całego kraju.

 

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<