Zadośćuczynienie za śmierć dziadka w wypadku samochodowym

Śmiertelne wypadki komunikacyjne zawsze są wielką traumą dla najbliższej rodziny osób poszkodowanych. Obowiązkowe ubezpieczanie OC daje jednak możliwość uzyskania należnej rekompensaty za śmierć oraz naprawy wszelkich negatywnych skutków wypadku. Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, które z osób mogą uzyskać należne odszkodowanie. W analizowanym przypadku, odszkodowanie za śmierć dziadka co do zasady powinni otrzymać wnuki poszkodowanego.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Dodatkowo wśród kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynienia przepisy wskazują przede wszystkim dzieci i współmałżonka zmarłego, rodziców, rodzeństwo, ale także dzieci przyjęte na wychowanie, macochę, ojczyma, czy dziadków i wnuków. Istotne są tutaj nie tyle więzi krwi i pokrewieństwo, a przede wszystkim stopień powiązań zarówno uczuciowych, jak i ekonomicznych.

Odszkodowanie za śmierć dziadka wypłacane jest zatem wnukom, dla których strata bliskiego członka rodziny stanowiła znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Z doświadczenia kancelarii Kompensja wielu ubezpieczycieli nie wypłaca jednak należnych roszczeń właśnie wnukom. Samodzielne zgłaszanie roszczeń wiąże się zatem z odmową firmy ubezpieczeniowej. Profesjonalny pełnomocnik jest jednak w stanie uzyskać należne roszczenia już na etapie postępowania likwidacyjnego. Ważnym jest jednak to, aby odpowiednio opisać i uzasadnić wielkość poniesionej straty. Wśród roszczeń, które przysługują osobom uprawnionym do odszkodowania jest przede wszystkim:

Zadośćuczynienie za śmierć dziadka

Zadośćuczynienie to roszczenie indywidualne, które wypłacane jest w oparciu o osobistą sytuację pośrednio poszkodowanego. Jeżeli relacje, które łączyły dziadka z wnukiem lub wnuczką były bliskie, strata po śmierci jest niewątpliwa i ubezpieczyciel zobowiązany jest do jej naprawy. Strata osoby bliskiej to jednak również wielkie cierpienie, ból oraz krzywda, która ma istotny wpływ na wielkość i intensywność poniesionej szkody. Zadośćuczynienie oprócz tego, że jest roszczeniem indywidualnym i jednorazowym również powinno być świadczeniem adekwatnym do poniesionej straty i w pełni ją rekompensować.

Stosowne odszkodowanie za śmierć dziadka

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których sytuacja życiowa najbliższej rodziny po śmierci poszkodowanego ulega znacznemu pogorszeniu również w aspekcie materialnym. Jeżeli w analizowanym przypadku, dziadek był osobą, która wychowywała swoje wnuki, łożyła na ich wychowanie i wspierała finansowo, wówczas również można rościć uzyskanie stosownego odszkodowania od ubezpieczyciela OC sprawcy. Podobnie jak w przypadku zadośćuczynienia podstawą jest realna strata i indywidualna sytuacja każdej z osób uprawnionych do odszkodowania.

Zwrot kosztów pogrzebu

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku oprócz roszczenia zadośćuczynienia oraz stosownego odszkodowania za śmierć dziadka zobowiązany jest również na zwrot wszelkich kosztów związanych z pochówkiem. Koszty pogrzebu należy tu rozumieć szeroko ponieważ obejmują one koszt zakupu trumny, wieńców/kwiatów, usług zakładu pogrzebowego, a nawet jeśli w danym środowisku jest to praktykowane zwrot kosztów za poczęstunek, obiad dla bliskich zmarłego czy osób biorących udział w pogrzebie.

Odszkodowanie powinno być wypłacone każdej osobie, która wskutek straty bliskiego członka rodziny odczuwała ból, cierpienie, poczucie krzywdy i której sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu. Ubezpieczyciel w takich okolicznościach nie może mieć prawa, aby należnych roszczeń nie uznać. Kompensja pomoże uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć dziadka w wypadku!

Zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

odszkodowanie za śmierć dziadka