Zadośćuczynienie za śmierć małżonka w separacji w wypadku samochodowym

Odszkodowanie za śmierć małżonka w separacji

Śmierć małżonka jest tragicznym wydarzeniem, które ma wielki wpływ na osobę uprawnioną do uzyskania odszkodowania. W przypadku gdy podmiot odpowiedzialny za szkodę miał wykupione polisę od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel rekompensuje krzywdę i straty uprawnionemu. Utrata osoby bliskiej powoduje cierpienie, uczucie pustki i wpływa na sferę psychiczną lecz także stanowi przyczynę pogorszenia sytuacji materialnej.

Kancelaria Kompensja pomaga

Fakt pozostawiania w separacji w chwili śmierci utrudnia postępowanie mające na celu uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania. Należy udowodnić zakładowi ubezpieczeniowemu, że śmierć małżonka wywołała  powstanie krzywdy i pogorszyła sytuację materialną. Nasza Kancelaria pomaga w zgromadzeniu materiału dowodowego, który pozwoli na maksymalizację świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela.

Rodzaje roszczeń

Osoba uprawniona może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku z czterema podstawowymi rodzajami roszczeń:

  • zadośćuczynienie za krzywdę (art. 446§ 4 kodeksu cywilnego). Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu złagodzenie bólu i cierpienia.
  • stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (art. 446§3 k.c.). W przeciwieństwie do zadośćuczynienia ma za zadanie wynagrodzić straty materialne wynikające z utraty małżonka.
  • zwrot kosztów leczenia i pochówku (art. 446 § 1 k.c.). Zwrot przysługuje małżonkowi jeśli poniósł te koszty.
  • renta alimentacyjna (art. 446 § 2 k.c.). Rekomenduje straty w domowym budżecie wynikające ze zdarzenia.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<