Skip to content

Jak uzyskać odszkodowanie?

Brak aktualnego ubezpieczenia obowiązkowej polisy OC sprawcy wypadku, przy braku dodatkowo polisy AC naszego pojazdu nie wyłącza możliwości pozyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za skutki zdarzenia. W przypadku braku polisy OC sprawcy wypadku  należy się zwrócić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem każdego zakładu ubezpieczeń, który zajmuje się likwidacją szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

Jakie dokumenty muszę zebrać?

W zakresie przyjęcia odpowiedzialności sprawcy w przypadku nieustalonej winy za zdarzenie zalecamy wezwanie policji, również wtedy, gdy nie doszło do powstania dużej szkody osobowej lub rzeczowej, szczególnie przy współudziale pasażerów. Policja sporządzi notatkę policyjną z miejsca zdarzenia, stanowiąca podstawę przyjęcia odpowiedzialności oraz poprowadzi dalsze postępowanie, o ile będzie to konieczne.  W innych przypadkach wystarczy spisanie oświadczenia o zdarzeniu wraz ze sprawcę oraz osobne oświadczenie o braku stosownej polisy OC.

Gdzie mogę sprawdzić czy sprawca zdarzenia posiada obowiązkową polisę OC?

W przypadku, gdy sprawca zdarzenia będzie unikał odpowiedzi na pytanie czy ma posiada polisę OC, nie będzie chciał podać jej numeru, zasłaniając się np. zapomnieniem dokumentu w prosty sposób możemy sprawdzić czy sprawca posiada polisę OC na stronie UFG: www.ufg.pl  w odnośniku: sprawdź polisę OC. Należy podać nr rej. pojazdu, kraj zdarzenia oraz datę. System wygeneruje nam informację o polisie OC Ubezpieczonego, w przypadku najprawdopodobniej braku takiej polisy nie będzie takiej informacji.

Co zrobić krok po kroku?

  1. Ustal winę za zdarzenie ze sprawcą. W przypadku wątpliwości, nieprzyznawania się sprawcy do winy wezwij Policję, która sporządzi notatkę z miejsca zdarzenia i podejmie dalsze czynności celem ustalenia odpowiedzialności. Sprawdź czy sprawca ma polisę OC. Gdy wina jest bezsprzeczna, a szkoda niewielka wystarczy spisanie oświadczenia o zdarzeniu oraz oświadczenia o braku polisy OC, w przypadku jej nieposiadania przez sprawcę.
  2. Po zebraniu dokumentacji i ustaleniu powyższego masz możliwość zgłoszenia roszczenia do UFG za pośrednictwem każdego zakładu ubezpieczeń zajmującego się likwidacją szkód OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, żadne z nich nie może odmówić skierowania wniosku w Twoim imieniu do UFG. Okres zebrania pełnej dokumentacji do UFG to zazwyczaj 30 dni, okres rozpatrzenia sprawy przez UFG również 30 dni. W sprawach bardziej skomplikowanych czas ten może ulec przedłużeniu do maksymalnie 90 dni, a każdorazowo o 14 dni po dosłaniu brakującej dokumentacji.
  3. Pamiętaj! Fundusz Gwarancyjny wypłaci zasadne zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę osobową niezależnie od rozmiaru obrażeń, również w całości zostanie zrekompensowana powstała szkoda majątkowa.

Skompletowanie odpowiedniej dokumentacji, ocena uszczerbku na zdrowiu, wynegocjowanie zasadnego dla nas zadośćuczynienia i odszkodowania to często długotrwały proces, który może zakończyć się niesatysfakcjonującym wynikiem w przypadku. Jeśli chcą Państwo uzyskać satysfakcjonujące zadośćuczynienie i odszkodowanie, pomoc w skompletowaniu dokumentacji, profesjonalne poprowadzenie sprawy, szczególnie w przypadku, gdy sprawca nie posiadał ważnej polisy OC prosimy o kontakt. Nasi prawnicy zajmą się wszelkimi formalnościami, a Państwo uzyskają najwyższe odszkodowanie.

Mając na uwadze uzyskanie jak najwyższego odszkodowania poprzez proces likwidacji szkody

zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej kancelarii.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<&lt;<