Skip to content

Wypadek w drodze do pracy

Jeśli wypadek ma miejsce w drodze do pracy pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest niezwłoczne zawiadomienie pracodawcy o zaistnieniu zdarzenia.  Powoływany jest zespół, który zbiera materiał dowodowy w sprawie w postaci, oświadczeń świadków i samej osoby poszkodowanej, notatek z policji i innych służb oraz dokumentację z leczenia celem ustalenia wszystkich faktów związanych z wypadkiem. W ciągu 14 dni sporządzana jest karta wypadku. Nawet jeśli pracodawca uzna, iż zdarzenia nie było wypadkiem w pracy ma obowiązek sporządzić ww. dokument i szczegółowo uzasadnić podjętą decyzję. Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy znajdziemy w artykule 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przysługujące świadczenia z ZUS

Jeśli wypadek w drodze do pracy skutkuje niezdolnością do wykonywania pracy Poszkodowanemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% należnego wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przez maksymalnie 182 dni. Następnie pracownik może starać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, które może zostać przyznane na okres maksymalnie 12 msc. Przez pierwsze 3 miesiące wypłacane jest świadczenie w wysokości 90% podstawy zasiłku chorobowego, a za kolejnych 9 miesięcy 75 %. Należy zaznaczyć, że w przypadku wypadku w drodze do pracy pracownikowi nie przysługuje jednorazowe świadczenie z tego tytułu.

Odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń

Poza świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy z ZUS Poszkodowany może otrzymać odszkodowanie  z polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (indywidualnej lub grupowej) oraz z polisy OC sprawcy zdarzenia (jeśli był to np. wypadek komunikacyjny). Każdorazowo warto skonsultować się z naszą kancelarią celem bezpłatnej analizy sprawy pod kątem możliwości uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<