Skip to content

Osobom poszkodowanym w wypadkach przysługuje prawo do złożenia wniosku o wypłatę należnych roszczeń z tytułu odszkodowania za wypadki już w dniu zaistnienia szkody.

Kiedy złożyć wniosek?

Przepisy nie nakazują, aby leczenie poszkodowanego było zakończone, warto jednak pamiętać, aby to zrobić przed terminem przedawnienia. Po wstępnym rozpoznaniu okoliczności faktycznych przez ubezpieczyciela wypłaca on kwotę bezsporną. W toku likwidacji szkody, kiedy poszkodowany uzupełnia dokumentację medyczną (trwa proces leczenia), ubezpieczyciel dokonuje kolejnych wypłat