Skip to content

Prawa poszkodowanego

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z tytułu roszczeń powstałych na skutek wypadku komunikacyjnego. Poszkodowany w skutek kolizji, wypadku komunikacyjnego, nieszczęśliwego zdarzenia ma prawo do roszczeń odszkodowawczych. Zakłady ubezpieczeń zaniżają wysokość należnych świadczeń.

Profesjonalna pomoc prawna

Pomoc poszkodowanemu w uzyskaniu najwyższego odszkodowania przez wyspecjalizowaną kancelarię skutkuje kilkukrotnie wyższą wypłatą należnego roszczenia. Pomoc w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji, odpowiednie pokierowanie w zakresie kontynuacji leczenia, profesjonalne przygotowanie wniosku, a także skuteczne negocjacje pozwalają na uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Skuteczne dochodzenie roszczeń

Profesjonalizm firmy odszkodowawczej, pośredniczącej w roszczeniu o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, pozwala na zminimalizowanie procedur. Zakład ubezpieczeń przez okres 10 lat odmawiał przyznania renty  nieletniemu dziecku po stracie ojca. Ojciec nie płacił przyznanych alimentów na co powoływało się towarzystwo ubezpieczeniowe wydając kolejne odmowy kilku prowadzącym sprawę kancelariom odszkodowawczym.

Nasza kancelaria, opierając się na wiedzy z zakresu prawa egzekucyjnego i alimentacyjnego, skutecznie doprowadziła do wypłaty nie tylko zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, ale również renty z wyrównaniem za okres trzech lat wstecz. Zgłaszając się o poradę do profesjonalnej kancelarii odzyskującej odszkodowania mamy pewność uzyskania należnych roszczeń.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<