Skip to content

Utrata słuchu

W wyniku wypadku komunikacyjnego lub innego zdarzenia losowego może dojść do trwałego uszkodzenia słuchu. Do tego typu następstwa może dojść nawet w wyniku wybuchu poduszki powietrznej w trakcie kolizji. W celu udowodnienia związku przyczynowo – skutkowego między wypadkiem, a utratą słuchu należy niezwłocznie udać się do Poradni Otolaryngologicznej w celu zbadania głębokości niedosłuchu oraz jego przyczyny. Istotne jest by wskazać lekarzowi na związek czasowy między wypadkiem, a powstanie dolegliwości. Częstą praktyką stosowaną przez zakłady ubezpieczeń jest negowanie powypadkowego charakteru utraty słuchu w związku z czym profesjonalna pomoc prawna  jaką zapewnia kancelaria odszkodowawcza  jest nieoceniona.

Przysługujące roszczenia

W następstwie urazu można starać się o wypłatę odszkodowania na podstawie art. 444 k.c. oraz zadośćuczynienia na podstawie art. 445 k.c. Ponadto osobie poszkodowanej przysługuje zwrot utraconych korzyści ze względu na brak możliwości pracy spowodowanej pogorszeniem lub całkowitą utratą słuchu. Znaczny wpływ pogorszenia ostrości słuchu na życie prywatne, jak i zawodowej poszkodowanego oraz fakt, że pogorszenie ostrości słuchu o ponad 70 dB skutkuje uznaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 50% w związku z czym wysokość przysługującego zadośćuczynienia jest wysoka. Nasza Kancelaria w drodze negocjacji z ubezpieczycielem uzyskuje maksymalnie wysoką kwotę zadośćuczynienia, a w przypadku niesatysfakcjonujących wyników prowadzonych negocjacji reprezentuje klienta przed sądem zapewniając profesjonalną opiekę prawną.

Mając na uwadze uzyskanie jak najwyższego odszkodowania poprzez proces likwidacji szkody

zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej kancelarii.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<