Skip to content

Utrata słuchu

W wyniku wypadku komunikacyjnego lub innego wypadku losowego może dojść do utraty słuchu. Najczęstszą przyczyną jest poważny uraz czaszkowo- mózgowy fizycznie uszkadzający połączenia nerwowe. Do tego typu następstwa może dojść również w następstwie wybuchu poduszki powietrznej w trakcie kolizji. Choć przypadku takie są bardzo rzadkie. W celu udowodnienia związku przyczynowego między wypadkiem, a utratą słuchu należy niezwłocznie zgłosić się do Poradni Otolaryngologicznej w celu zdiagnozowania przyczyn utraty słuchu. Ważne jest by diagnoza została przeprowadzona w jak najkrótszym czasie od wypadku co pozwoli na szybsze leczenie i pozwoli uniknąć prób zanegowania związku między wypadkiem a skutkiem w postaci utraty słuchu przez zakład ubezpieczeń.

Przysługujące roszczenia

W następstwie urazu można starać się o wypłatę odszkodowania zgodnie z art. 444 k.c. oraz zadośćuczynienia na podstawie art. 445 k.c. Ponadto poszkodowanemu przysługuje zwrot utraconych korzyści ze względu na brak możliwości wykonywania pracy spowodowanej całkowitą utratą słuchu. Niebagatelny wpływ pogorszenia ostrości słuchu na życie prywatne, jak i zawodowej poszkodowanego oraz fakt, że pogorszenie ostrości słuchu o ponad 70 dB w obu uszach skutkuje uznaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z czym wysokość przysługującego zadośćuczynienia jest wysoka.

Nasza Kancelaria uzyskuje maksymalną kwotę zadośćuczynienia, a w przypadku niezadowalających wyników prowadzonych negocjacji kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<