Skip to content

Uzyskanie odszkodowania

Uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela jest procesem złożonym, wymagającym wielu działań, nakładu pracy jak również dużego doświadczenia. Osoba poszkodowana ma prawo do uzyskania należnego odszkodowania. Analiza przesłanej dokumentacji, profesjonalnie przeprowadzony wywiad pozwala oszacować należną wysokość odszkodowania. Dział prawny w zależności od etapu leczenia może przygotować rekomendacje pozwalające na znaczne zwiększenie kwoty odszkodowania. Wybór doświadczonego i rzetelnego pełnomocnika wpływa na termin wypłaty odszkodowania oraz na jej wysokość.

Skuteczna pomoc prawna

Firmy odszkodowawcze specjalizują się w dochodzeniu roszczeń w szkodach osobowych i rzeczowych. Zajmują się dochodzeniem roszczeń w przypadku poszkodowanych, którzy doznali urazów na skutek wypadków komunikacyjnych, nieszczęśliwych wypadków i tych, którzy na skutek tragicznych zdarzeń stracili bliskie im osoby.

Każda ze spraw jest inna, wymaga odmiennej analizy i wkładu w proces gromadzenia dokumentacji, a następnie merytorycznego opracowania. Pojęcie odszkodowanie jest pojęciem bardzo szerokim. Podchodząc indywidualnie do każdej sprawy, możemy kompleksowo pomóc osobie poszkodowanej i skorzystać ze wszystkich roszczeń, które jej przysługują. Profesjonalne i rzetelne podejście do osoby poszkodowanej ma znaczące przełożenie na wysokość wypłaconego świadczenia w przyszłości.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń, które dotyczą następstw wypadków komunikacyjnych, wypadków w pacy oraz błędów medycznych.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<