Skip to content

Komu przysługuje zadośćuczynienie?

Roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego lub w szczególnych przypadkach rodzinie zmarłego w wyniku wypadku. Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty za szkodę niemajątkową zwaną również krzywdą i wynika wprost z art. 445 § 1 kodeksu cywilnego, a w przypadku zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej art. 446 § 4 kodeksu cywilnego.

Kompensacja doznanej krzywdy

W wyniku następstw wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy lub błędu medycznego Poszkodowany może odczuwać ból, cierpienie, dyskomfort i mieć inne negatywne odczucia. Zadaniem zadośćuczynienia jest wynagrodzenie doznanej krzywdy – jest to funkcja kompensacyjna. W orzecznictwie sądowym przyjęło się, że przyznana przez zakład ubezpieczeń lub sąd kwota zadośćuczynienia powinna być oszacowana w rozsądnych granicach i być odpowiednia w stosunku do przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa, a jednocześnie stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość i nie być jedynie symboliczną. Kwota zadośćuczynienia jest przyznawana w oparciu o wiele czynników takich jak wiek, płeć poszkodowanego, długość leczenia, długotrwałość cierpień, wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu, wystąpienie w wyniku zdarzenia zaburzeń psychicznych, poczucie bezradności oraz wiele innych indywidualnych czynników.

Wysokość roszczenia o zadośćuczynienie

Wysokość zadośćuczynienia nie jest określona w przepisach prawa jednak znajomość praktyk stosowanych przez zakłady ubezpieczeń i sądy pozwala na oszacowanie przysługującej wartości tego świadczenia. Kancelaria Kompensja działając w oparciu o szeroką wiedzę prawną oraz wieloletnie doświadczenie zespołu prawników pomaga klientom sformułować roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia i uzyskać możliwie wysoką kwotę z tego tytułu z zakładu ubezpieczeń w drodze likwidacji szkody lub przed sądem. 

 >>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<