Skip to content

Złamania kompresyjne kręgosłupa

Złamania kompresyjna kręgosłupa są to złamania, które obejmują uszkodzeniem trzony kręgowe, prowadząc do ich zapadnięcia oraz zmniejszenia wysokości. Złamania kompresyjne najczęściej występują w dolnym odcinku kręgosłupa piersiowego (Th10-Th12) oraz początkowym odcinku kręgosłupa lędźwiowego (L1-L2).

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania

Odszkodowanie  za złamania kompresyjne kręgosłupa kształtuje się zależnie od wysokości uszczerbku na zdrowiu Poszkodowanego, uzależnionego od wielości złamań, rozmiaru dolegliwości oraz ubytku neurologicznego, a przede wszystkim rozmiar ograniczenia ruchomości.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu u R. T. związany z wypadkiem z dnia 21.12.2010 r. ustalony przez biegłych sądowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002r. – załącznik: ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu” poz. 1974, Dz.U. Nr 234 z dnia 28.12.2002 r. wynosi przy powstałych złamaniach kompresyjnych kręgosłupa (uwzględniając kwalifikację w punktach 89- 94) od kilku do kilkudziesięciu procent.

Przykładowa sprawa

Przykładowo w sprawie o sygn. I C 56/13 akt (Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu) na skutek złamania kompresyjnego trzonu kręgu L1 i złamania wyrostka poprzecznego prawego kręgu L2 u Poszkodowanego orzeczono według pkt. 90a 10% uszczerbku na zdrowiu. U Poszkodowanego doszło jeszcze do złamania nasady i przynasady bliższej kości ramiennej oraz urazu kręgosłupa szyjnego. W przykładowej sprawie na rzecz Poszkodowanego orzeczono za wskazane urazy łączny 25% uszczerbek na zdrowiu oraz zasądzono przyznanie łącznej sumy 100.000,00 zł zadośćuczynienia.

W zależności od stopnia ograniczenia ruchomości, ubytków neurologicznych uszczerbek na zdrowiu, a jednocześnie wysokość odszkodowania jest szacowana. Nadto nie bez znaczenia pozostaje długotrwałość rehabilitacji, niemożność uprawiania sportów itp.

Zespół Naszej Kancelarii nie tylko w sposób rzetelny oceni ramy możliwie występujące uszczerbku na zdrowiu, prognozę możliwego do pozyskania odszkodowania za złamania kompresyjne kręgosłupa, ale pomoże Państwu skompletować dokumentację medyczną, by w jak najdokładniejszy sposób opisywała Państwa stan po wypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<