Skip to content

Złamanie kończyny

Złamanie z przemieszczeniem charakteryzuje się przesunięciem odłamów kości w różnych kierunkach. Przemieszczenie może być wynikiem siły działającej bezpośrednio na kość w trakcie urazu – mamy wtedy do czynienia z pierwotnym przemieszczeniem kości – lub w wyniku nieodpowiedniego unieruchomienia w miejscu złamania – przemieszczenie wtórne. Złamanie kończyny z przemieszczeniem skutkuje jej zniekształceniem i zaburzeniem funkcji.

Leczenie

Objawy złamania z przemieszczeniem są podobne jak przy innych typach złamań. Typowe jest zniekształcenie w miejscu złamania, tarcie uszkodzonych odłamów o siebie przy ruchach ciała oraz ograniczenie ruchomości. Przy złamaniach z przemieszczeniem bardzo często lekarz decyduje o leczeniu operacyjnym. Jest to zrozumiałe z uwagi na możliwość wystąpienia dużych powikłań takich jak zaburzenie osi kończyny, skrócenie kończyny czy ograniczenie ruchomości. Niezależnie od przyjętej metody leczenia niezbędne jest wdrożenie rehabilitacji mającej na celu powrót do pełnej sprawności po wypadku.

Likwidacja szkody

Dział Prawny Kancelarii Kompensja ma wieloletnie doświadczenie w występowaniu z roszczeniem odszkodowawczym do zakładu ubezpieczeń za szkody polegające na przemieszonym złamaniu kości. W jednej z prowadzonych przez nas spraw łączną kwota odszkodowania jaką uzyskaliśmy za złamanie kości udowej z przemieszczeniem wynosiła 120.000 zł. Proces leczenia prowadzony był pod nadzorem Działu Prawnego naszej Kancelarii co pozwoliło na uzyskanie właściwej pod względem przydatności w procesie likwidacji szkody dokumentacji medycznej. Następnie przystąpiliśmy do żmudnych negocjacji ugodowych, które dzięki szerokiej wiedzy prawniczej i umiejętnościom negocjacyjnym zakończyły się sukcesem.

Mając na uwadze uzyskanie jak najwyższego odszkodowania poprzez proces likwidacji szkody

zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej kancelarii.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<