Skip to content

Odszkodowania powypadkowe to roszczenia, które zgodnie z przepisami prawa rekompensują powstałą szkodę osobową bądź rzeczową. Kancelaria odszkodowawcza Kompensja specjalizuje się w tych roszczeniach odszkodowawczych, w których podmiotem odpowiedzialnym do spełnienia zobowiązania jest ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej (OC).

Pomoc prawną, której udziela Nasza kancelaria stanowi kompleksowa obsługa należnych świadczeń w następujących zdarzeniach:

  • Wszelkiego rodzaju wypadki i kolizje drogowe. Obsługujemy sprawy o odszkodowanie za szkody rzeczowe (uszkodzone auto) oraz wszystkie szkody osobowe (uszczerbek na zdrowiu, ciężkie obrażenia, śmierć). Poszkodowani w wypadkach drogowych, klienci naszej kancelarii odszkodowawczej to przede wszystkim kierowcy, pasażerowie, piesi i rowerzyści.
  • Wypadki przy pracy. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania, w których winę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu ponosi pracodawca pośrednio lub bezpośrednio poprzez niezapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków lub narzędzi pracy. O roszczenia odszkodowawcze występujemy po wnikliwej analizie sprawy od pracodawcy bądź ubezpieczyciela OC przedsiębiorstwa.
  • Wypadki w rolnictwie. Podmiot jakim jest gospodarstwo rolne podlega przepisom prawa które nakładają a niego obowiązek posiadania polisy OC. Osoby poszkodowane z ubezpieczenia OC rolnika mogą ubiegać się o stosowną rekompensatę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Najczęstsze wypadki w rolnictwie to wypadki przy żniwach i pracach rolniczych oraz wypadki z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych.
  • Błędy medyczne. Błąd lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego, który skutkuje utratą zdrowia lub innymi obrażeniami ciała podlega naprawieniu powstałej szkody i wypłacie stosownego odszkodowania.

Profesjonalna kancelaria odszkodowawcza to firma, która na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje osobę poszkodowana w sporze miedzy ubezpieczycielem, a uprawnionym do odszkodowania za wypadek. Skomplikowana procedura likwidacyjna, konieczność udowodnienia winy oraz oceny i oszacowania wielkości roszczeń niejednokrotnie przemawia za tym, iż dochodzenie odszkodowania „na własną rękę” jest nie tyle trudne, co często mało skuteczne.

Pamiętajmy, że na każdym etapie Twojej sprawy ubezpieczyciel będzie analizował czy zgłaszane roszczenia są adekwatne do poniesionej szkody, czy są podstawy do wypłaty odszkodowania w takiej wysokości jakiej rościsz, również jeżeli będą ku temu przesłanki, postara się aby twoje odszkodowanie było zaniżone lub niewypłacone jeżeli odpowiednio nie udokumentowałeś swoich roszczeń. Podstawą jest złożenie wniosku, który zawiera kompletną dokumentację medyczną oraz historię leczenia potwierdzającą poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Dzięki temu można przedstawić argumenty dotyczące zwrotu kosztów leczenia oraz oszacować wielkość zadośćuczynienia. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wielkość naszych roszczeń musi spełniać formę pełnej rekompensaty za poniesiony ból, cierpienie oraz krzywdę, której doznaliśmy w związku z wypadkiem.

Kancelaria odszkodowawcza reprezentując klienta, jest pełnomocnikiem który kompleksowo analizuje sprawę poszkodowanego. Najpierw w aspekcie okoliczności samego zdarzenia, zasadności roszczeń odszkodowawczych oraz ich wielkości. Następnie kompletując niezbędną dokumentację oraz informacje o poniesionej szkodzie przygotowuje projekt wniosku roszczeniowego. W odpowiednich terminach i formie wysyła do ubezpieczyciela OC i na tym etapie przejmuje obowiązki negocjatora roszczeń odszkodowawczych. W trakcie całego procesu likwidacyjnego przed ubezpieczycielem tworzy stosowne odwołania i pisma na decyzje likwidatora, negocjuje oraz ustala warunki należnej rekompensaty za wypadek. Sprawdzając kancelarie odszkodowawcze warto zwrócić uwagę na ich ranking.

Pamiętajmy, że wybór kancelarii odszkodowawczej w walce o należne odszkodowanie jest często kwestią bezsporną. Kancelaria Kompensja pomagająca uzyskać odszkodowania pozwala oszczędzić czas i pieniądze – na początek zadzwoń po bezpłatną analizę prawną Twojej sprawy – TEL: +48 797-670-906.