Skip to content

Kancelaria Kompensja w swojej podstawowej działalności zajmuje się dochodzeniem roszczeń powypadkowych. Pomagamy klientom poszkodowanym w wypadkach, jak również rodzinom ofiar takich zdarzeń. Każdą sprawę analizujemy bezpłatnie, ustalamy odpowiedzialność podmiotu, który jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty, oceniamy wielkość poniesionej szkody i uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Szacujemy wysokość należnych roszczeń i proponujemy klientowi współpracę na jasnych i przejrzystych warunkach.

ZANIM JEDNAK PRZECZYTASZ, SPRAWDŹ CO MUSISZ WIEDZIEĆ 

Odszkodowanie za śmierć męża w wypadku drogowym, przy pracy, czy wskutek błędu medycznego uzyskujemy w kwotach możliwe najwyższych. Jeżeli jest konieczność, oprócz postępowania likwidacyjnego (przed ubezpieczycielem), reprezentujemy klientów również w cywilnym procesie sądowym przeciwko ubezpieczycielowi. Ponadto:

  • bierzemy na siebie całość korespondencji i kontaktów telefonicznych z ubezpieczycielem,
  • eliminujemy działania Towarzystw Ubezpieczeniowych, których częstą praktyką jest niewypłacanie lub zaniżanie należnych odszkodowań,
  • współpracujemy z najlepszymi radcami prawnymi, lekarzami orzecznikami oraz specjalistami z branży mającymi kilkunastoletnie doświadczenie w odszkodowaniach,
  • kontrolujemy terminowość, prawidłowość i całkowity przebieg działań Towarzystw Ubezpieczeniowych w prowadzonych przez nas sprawach.

Do uzyskania odszkodowania za śmierć męża co do zasady uprawniony jest współmałżonek. Przepisy prawa nie dyskwalifikują jednak również osoby, która był w związku nieformalnym z poszkodowanym. Istotą w roszczeniach odszkodowawczych jest bowiem ich indywidualny charakter oraz wzajemne relacje, które panowały między poszkodowanym, a osobą uprawnioną do rekompensaty. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego żona za śmierć męża w wypadku może starać się następujące roszczenia:

  • zadośćuczynienie jako formę rekompensaty za ból, cierpienie i krzywdę moralną,
  • stosowne odszkodowanie, jeżeli sytuacja finansowa po śmierci bliskiej osoby uległa znacznemu pogorszeniu,
  • renta, gdy osoba bliska utraciła środki do życia lub wsparcie finansowe,
  • zwrot kosztów pogrzebu.

Co ważne, aby osoby roszczące mogły starać się o powyższą rekompensatę kluczowym jest aby udowodnić i przedstawić stosowne argumenty mówiące o poniesionej szkodzie. Jeżeli żona po śmierci męża odczuwa ból, cierpienie psychiczne oraz osamotnienie co stanowi o znacznie pogorszonej sytuacji życiowej, wówczas stanowi to podstawę do uzyskania odszkodowania za śmierć męża w postaci zadośćuczynienia. Podobnie, gdy bliska osoba starci środki do życia w związku z utratą bliskiej osoby, np. w sytuacji gdy w rodzinie jedynie mąż dostarczał rodzinie środków do życia, wówczas uzasadnionym jest roszczenie o stosowne odszkodowanie czy rentę. Ponadto, jeśli żona była osobą, która sfinansowała pochówek, ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić koszty pogrzebu nawet jeśli był już wypłacony zasiłek z ZUS.

Pamiętajmy, że uzyskanie samodzielnie wysokich kwot odszkodowania za śmierć bliskiego członka rodziny, nie jest sprawą prostą. Dlatego zawsze sugerujemy naszym klientom, aby w tych trudnych dla nich chwilach zgłosili się o pomoc do naszej kancelarii. Bezpłatna porada prawna pozwala na uzyskanie informacji w zakresie zasadności roszczeń i szacowanych kwot odszkodowań za śmierć męża w wypadku. Obsługa prawnika w prowadzonej sprawie daje ponadto gwarancję rzetelnej obsługi i uzyskania pełnej i stosownej rekompensaty.

Jeżeli straciłeś w wypadku bliską Ci osobę, zgłoś się do nas a bezpłatnie poradzimy Ci jakie kroki należy podjąć. Zapraszamy również do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

odszkodowanie za śmierć męża