Skip to content

Jazda samochodem oprócz przyjemności, czy wygody w przemieszczaniu, to przede wszystkim ryzyko zdarzeń, które niosą za sobą określone konsekwencje.Z uwagi na to, każda osoba, kierowca pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem oraz wykupienia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej (OC). Dzięki przepisom prawa w razie stłuczki, wypadku nie ze swojej winy mamy możliwość, aby starać się o odszkodowanie za wypadek samochodowy.

Roszczenia odszkodowawcze, które wypłaca ubezpieczyciel OC sprawcy powinny pokryć koszty naprawy naszego auta. Jak w uproszczeniu wygląda proces likwidacji szkody? Dlaczego mim wszystko wiele Naszych klientów prosi o pomoc w uzyskaniu odszkodowania za uszkodzone auto? Okazuje się że procedura, która z pozoru wydaje się prosta i powinna przebiegać bezproblemowo, w praktyce rodzi wiele sporów między klientem i ubezpieczycielem. Na co zwrócić uwagę? Jak się zachować bezpośrednio po wypadku? Kiedy zdecydować aby przekazać sprawę profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej? Poniżej poradnik dla osób, które walczą o odszkodowanie za wypadek samochodowy z OC.

Kiedy ubezpieczyciel OC sprawcy kolizji/wypadku powinien przejąć odpowiedzialność i wypłacić nam odszkodowanie?

W zdarzeniach drogowych kluczowym dla ustalenia okoliczności wypadku są przede wszystkim przepisy ruchu drogowego. Jeżeli jeden z kierowców w wyniku niedostosowania prędkości lub wymuszenia pierwszeństwa zostanie uznany sprawcą, wówczas ubezpieczyciel OC jego pojazdu wypłaca odszkodowania osobie poszkodowanej. Ustalenie tego faktu jest na tyle istotne, iż często jeżeli okoliczności budzą wątpliwości może to być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Oczywiści jeżeli w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych, a jedyna szkoda to szkoda rzeczowa (uszkodzony pojazd), nie ma konieczności aby na miejsce wypadku wzywać Policję. Pamiętajmy jednak, że koniecznym jest wówczas ustalenie i spisanie stosownego oświadczenia ze sprawcą. Należy podać dokładną datę, miejsce kolizji, jakie auta oraz osoby uczestniczyły w zdarzeniu. Dodatkowo oczywiście rodzaj uszkodzeń pojazdu ich wielkość oraz opisanie samych okoliczności. Często osoby nieświadomie opisują zdarzenie w sposób, który w dalszym postępowaniu uniemożliwia dochodzenie należnych roszczeń odszkodowawczych. Należy to zrobić rzetelnie, szczegółowo i przede wszystkim wskazać dowody na winę sprawcy oraz jego przyznanie się do spowodowania kolizji. Jeżeli mamy wątpliwości co do oceny i ustalenia winy sprawcy, w takich sytuacjach zawsze sugerujemy wezwanie odpowiednich służb. W toku postępowania na miejscu zdarzenia, Policja ustala wszelkie dowody i okoliczności kolizji, sporządza notatkę ze zdarzenia i zazwyczaj już na miejscu wskazuje winnego i karze go odpowiednim mandatem karnym. Zgodnie z powyższym mamy niepodważalny dowód na to, że sprawca jest zidentyfikowany, ukarany, a jego ubezpieczyciel OC powinien nam wypłacić odszkodowanie za wypadek samochodowy.

Co nam się należy za uszkodzony pojazd w wypadku i kiedy zwrócić się o pomoc do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej?

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd z ubezpieczenia OC sprawcy to przede wszystkim zwrot kosztów naprawy, wymiany niezbędnych części oraz usługi zakładu naprawczego. W uzasadnionych okolicznościach możemy dodatkowo otrzymać zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Jeśli natomiast jesteśmy przedsiębiorcą i używaliśmy pojazdu do celów zarobkowych, możemy żądać odszkodowania za utracony dochód oraz korzyści w czasie kiedy nasz pojazd (będąc w naprawie) nie mógł generować przychodu dla firmy.

Zdawałoby się że roszczenia, które powinniśmy otrzymać są jasno sprecyzowane, a proces likwidacji szkody powinien przebiegać bezproblemowo. Ubezpieczyciel wysyła rzeczoznawcę, który ocenia wielkość szkody, a następnie przygotowuje kosztorys naprawy i wypłaca pieniądze. Niestety wiele Naszych klientów właśnie na tym etapie zgłasza się do Nas o pomoc. W praktyce ubezpieczyciele często proponują wypłaty kwot, które nie są adekwatne do uszkodzeń naszego auta. Kosztorysy są zaniżane, uwzględniają naprawę o zamienniki i części nieoryginalne, a w wielu przypadkach również zaniżona wartości auta sprzed wypadku lub ocena szkody jako całkowita, w sytuacji gdy wartość naprawy nie przewyższa wartości pojazdu i zwyczajnie jest opłacalna.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić poszkodowany? Najlepiej zgłosić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się uzyskaniem odszkodowania w kwocie adekwatnej do zaistniałej szkody. Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej analizy sprawy.