Skip to content

Śmierć męża odszkodowanie

Polskie prawo przewiduje przyznanie rekompensaty za śmierć męża. W przypadku gdy sprawcą wypadku jest kierujący pojazdem mechanicznym lub inny podmiot podlegający ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej roszczenia uprawnionych osób zaspokaja odpowiedni zakład ubezpieczeń. Wskazać należy na podstawowe rodzaje roszczeń: zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, renta i zwrot kosztów pogrzebu.

Kto jest uprawniony do uzyskania zadośćuczynienia?

zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej może starać się przede wszystkim najbliższa rodzina – mąż i dzieci. Podstawową argumentacją jest wykazanie wyjątkowo silnych więzi emocjonalnych łączących osobę zmarłą z uprawionym. Żeby sprawie można było nadać wyjątkowego charakteru, należy przestawić dowody, na potwierdzenie stanu faktycznego, który jest opisywany w zgłoszeniu wypadku śmiertelnego.

Wysokość odszkodowania

Wysokość zadośćuczynienia i pozostałych roszczeń zależy od charakteru relacji łączącej zmarłego z uprawnionym, wzajemnej zależności życiowej, wpływu utraty męża na zdrowie – przed wszystkim psychiczne – uprawnionej oraz szereg innych czynników. Rozpiętość możliwych do uzyskania kwot zadośćuczynienia to od ok. 50 tysięcy nawet do kilkuset tysięcy złotych. Szczególnie traktowane są przypadki gdy zmarły mąż jako jedyny pracował, utrzymywał rodzinę i co za tym idzie pomagał finansowo małżonce i dziecku. W takich przypadkach możliwe jest uzyskanie również renty alimentacyjnej, której wysokość szacowana jest po uprzednim dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji finansowej.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć męża w wypadku komunikacyjnym

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<