Odszkodowanie za straty moralne


Świadomość odszkodowawcza wśród osób poszkodowanych w wypadkach systematycznie wzrasta. Niestety wielu z nich nie posiada wiedzy o swoich prawach do dochodzenia odszkodowania za straty moralne, cierpienie i krzywdę. Podmiotem zobowiązanym do jego wypłaty jest zawsze Towarzystwo Ubezpieczeniowe, u którego sprawca nabył polisę OC. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy winny uciekł z miejsca wypadku lub nie nabył ubezpieczenia. W takim wypadku o roszczenia występujemy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odszkodowanie za straty moralne to rekompensata po wypadku, która jest należna każdemu poszkodowanemu.

Kancelaria Kompensja uzyska dla Państwa najwyższe odszkodowanie za straty moralne szybko i skutecznie

Uzyskanie odszkodowania za poniesione straty moralne nie jest zadaniem łatwym. Prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem wymaga wiedzy prawnej popartej doświadczeniem. Należy pamiętać, że ubezpieczyciel to podmiot nastawiony na zysk zatrudniający rzeszę wyspecjalizowanych prawników. Kancelaria Kompensja zachęca każdego poszkodowanego do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej. Po zapoznaniu się ze szczegółami wypadku nakreślimy o jakie odszkodowanie za straty moralne możemy dla Państwa zawalczyć. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w prowadzenie sprawy i uczciwy model rozliczeniowy oparty na systemie prowizyjnym. Z nasza pomocą uzyskają Państwo najwyższe odszkodowanie za straty moralne!

Działamy na terenie całej Polski: 797-670-906