Skip to content

Sprawdź czy należy się Tobie wyższe odszkodowanie

 

Jak wybrać skuteczną kancelarię odszkodowawczą?

Kancelarii odszkodowawczych, reprezentujących osoby poszkodowane w dochodzeniu roszczeń na rynku jest wiele, ale mogących pochwalić się dużymi efektami w ściąganiu odszkodowań jest kilka. Wiedza osób poszkodowanych w temacie uzyskania odszkodowania za uszkodzenia ciała, szkód majątkowych czy w kwestii zadośćuczynienia jest nadal niewielka.

Porady prawne  udzielane przez profesjonalne kancelarie, dotyczące zarówno wysokości możliwych do uzyskania kwot jak i okresu za jaki należy się zadośćuczynienie, wymuszają na firmach ubezpieczeniowych zwiększenie kwot wypłat możliwych do uzyskania przez osoby poszkodowane. Zakłady ubezpieczeń działając w likwidacji szkody zgłaszanej indywidualnie przez osobę poszkodowaną, zazwyczaj wypłacają mocno zaniżone kwoty.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Pomoc wyspecjalizowanej kancelarii odszkodowawczej, w uzyskaniu odszkodowania na drodze przedsądowej wielokrotnie zwiększa zaproponowane odszkodowanie. Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała urazu skręcenia odcinka kręgosłupa szyjnego oraz lekkiego wstrząśnienia na skutek uderzenia głową. Występując o odszkodowanie do zakładu ubezpieczeń otrzymała kwotę 1.500 złotych. Poszkodowana za pośrednictwem naszej kancelarii, mającej doświadczenie w prowadzeniu skutecznych negocjacji z zakładami ubezpieczeń, odpowiednio pokierowana do dalszego leczenia specjalistycznego otrzymała kwotę 23.000 złotych. Poszkodowany, który zgłasza roszczenie za pośrednictwem wyspecjalizowanej kancelarii ma pewność uzyskania wyższej kwoty niż w przypadku samodzielnego zgłoszenia roszczenia.

Mając na uwadze uzyskanie jak najwyższego odszkodowania poprzez proces likwidacji szkody

zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej kancelarii.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<