Skip to content

Pozew o odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny wypłacane jest z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy zdarzenia. Osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o należne odszkodowanie, ale także o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, kiedy na skutek wypadku dojdzie do uszczerbku na zdrowiu.

Postępowania odszkodowawcze

Wiele postępowań o odszkodowanie udaje się kończyć na drodze ugody przedsądowej. Profesjonalny pełnomocnik w trakcie postępowania likwidacyjnego może złożyć zawiadomienie o złożeniu pozwu. Ubezpieczyciele mają świadomość, że jeśli żądana kwota jest określona w sposób rzetelny, zostanie uwzględniona przez sąd, towarzystwo ubezpieczeniowe poniesie dodatkowe koszty postępowania.

Kwoty wypłacanych odszkodowań

Kwoty odszkodowań wypłacane przez ubezpieczycieli są kilkukrotnie zaniżane. W takim przypadku zasadnym jest wystąpienie z pozwem o odszkodowanie na drogę postepowania sądowego. Częstą praktyką są sytuacje, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia, stwierdzając brak związku przyczynowego z zaistniałym zdarzeniem komunikacyjnym czy brak uszczerbku na zdrowiu.

W większości przypadków decyzje towarzystw ubezpieczeniowych są bezzasadne. W takich sytuacjach, kiedy możemy wykazać związek urazu z wypadkiem na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, również należy rozważyć złożenie pozwu o odszkodowanie do sądu. Pozew powinien zawierać żądanie kwoty odszkodowania, wnioski dowodowe oraz zawierać uzasadnienie składanego pozwu o odszkodowanie. Skierowanie pozwu o odszkodowanie na drogę postepowania sądowego wiąże się z poniesieniem kosztów. Opłata od pozwu wynosi 5% dochodzonej kwoty.

W sytuacji, kiedy znajdujemy się w trudnej sytuacji majątkowej zasadnym jest wystąpienie do właściwego sądu o zwolnienie z kosztów sądowych. W przypadku, kiedy konieczne jest sporządzenie opinii biegłego, sąd wezwie do uiszczenia zaliczki. Poniesione opłaty zwracane są stronie, która proces wygrała.

 

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym w wypadkach i dochodzeniem dla nich roszczeń ze zdarzeń drogowych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<