Skip to content

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Niejednokrotnie na skutek wypadku komunikacyjnego Poszkodowani ponoszą poważne obrażenia, skutkujące powstaniem uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie po wypadku za uszczerbek na zdrowiu osoby Poszkodowanej, która uczestniczyła w zdarzeniu drogowym wypłacane jest z polisy OC sprawcy wypadku. Odszkodowanie z obowiązkowej polisy OC sprawcy wypadku wypłacane jest kierującemu, który nie jest winnym zaistnienia zdarzenia, pasażerom pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, potrąconym pieszym czy rowerzystom.

Ubezpieczyciel weryfikuje przyjęcie odpowiedzialności w oparciu o przepisy prawa i wypłaca odszkodowanie za szkodę. Jednakże pomimo przyjęcia odpowiedzialności może określić stopień przyczynienia Poszkodowanego pasażera do zaistnienia zdarzenia np. poprzez brak zapięcia pasów bezpieczeństwa, jazdę z nietrzeźwym kierującym.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu dla Poszkodowanego ustalane jest na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej i historii choroby oraz oceny całości sytuacji życiowej tj. utraty zarobków, konieczności pomocy osób trzecich itp.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

W przypadku skutku śmiertelnego w wyniku wypadku komunikacyjnego jego najbliżsi mają prawo do ubiegania się o należne zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej oraz odszkodowanie, a niejednokrotnie także rentę.

Każdorazowo w celu ustalenia należnego odszkodowania i zadośćuczynienia konieczne jest uwzględnienie sytuacji życiowej Poszkodowanego i jego rodziny, możliwego stopnia przyczynienia do szkody. Nadto niezbędne jest ustalenie zasady prawa tj. zasady winy lub ryzyka według której będzie kształtowana odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec osób Poszkodowanych. Niejednokrotnie ma to kluczowe znaczenie dla wypłaty odszkodowania.

Zespół Naszej Kancelarii oszacuje należne Państwu odszkodowanie oraz pozyska dla Państwa jak najwyższe odszkodowanie, tak by mogło pomóc skompensować doznaną krzywdę.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<