Skip to content

Zadośćuczynienie za śmierć osób bliskich

Polskie prawo przewiduje przyznanie zadośćuczynienia za śmierć osób bliskich. W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny, w tym również brata, w wypadku komunikacyjnym odpowiedzialność za zdarzenie ponosi ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Śmierć rodzeństwa stanowi bardzo traumatyczne przeżycie i może znacznie wpłynąć na życie osoby uprawnionej. W ramach roszczeń odszkodowawczych można starać się o przyznanie zadośćuczynienia, a w uzasadnionych przypadkach stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, renty i zwrotu kosztów pogrzebu.

Podstawą prawną dochodzenia roszczeń jest art. art. 446 § 4 kodeksu cywilnego, a w przypadku zdarzeń sprzed 3 sierpnia 2008r. art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c.

Wysokość odszkodowania i przedawnienie roszczeń

Wysokość zadośćuczynienia i pozostałych roszczeń zależy od charakteru relacji łączącej zmarłego z uprawnionym, wieku uprawnionego i zmarłego, wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne uprawnionego, wspólnego zamieszkania, zależności finansowej oraz szeregu innych czynników. Rozpiętość możliwych do uzyskania kwot to od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Najwyższe kwoty uzyskuje się w przypadku wspólnego zamieszkania rodzeństwa, wyjątkowych i bliskich więzi łączących uprawnionego ze zmarłym oraz silnej zależności życiowej. Zgodnie z przepisami prawa roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania przedawnia się z upływem okresu 20 lat od daty powstania szkody w związku z czym w przypadku utraty osoby bliskiej nawet wiele lat temu warto zgłosić się do naszej firmy w celu analizy możliwości uzyskania stosownej rekompensaty.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń związanych z uzuskaniem odszkodowania oraz  zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<