Skip to content

Wypadek komunikacyjny – komu należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie należy się zarówno osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, jak i tym, którzy stracili w nich osoby bliskie. Ponadto odszkodowanie należy się także, tym którzy ponieśli w wyniku kolizji drogowej szkodę na pojeździe.

Warto także wskazać, że odszkodowanie powypadkowe jest tylko jednym – obok m. in.  zadośćuczynienia czy zwrotu kosztów leczenia – z możliwych do uzyskania przez poszkodowanego świadczeń po wypadku komunikacyjnym. Stąd pytanie kto i jak może dochodzić odszkodowania jest jednym z podstawowych, jakie otrzymuje Kancelaria Kompensja.

Ile lat od wypadku komunikacyjnego poszkodowany może dochodzić odszkodowania

Zależnie od momentu, kiedy nastąpił wypadek – poszkodowany może dochodzić roszczeń odszkodowawczych do 3 lat od zdarzenia drogowego w przypadku kolizji (punktem od którego liczy się bieg tego terminu jest w przypadku wykroczeń chwila wydania ostatniej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego). Natomiast w przypadku, gdy wypadek komunikacyjny stanowił przestępstwo termin ten przedłuża się do 20 lat od chwili jego popełnienia. W przypadku osób małoletnich – roszczenie o dochodzenie szkody na osobie nie może wygasnąć w ciągu 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Dlatego też wiele osób nawet wiele lat od zdarzenia zastanawia się jak dochodzić swojego odszkodowania.

UWAGA!

Nie należy zwlekać ze zgłoszeniem swojej sprawy do Kancelarii Kompensja, ponieważ wraz z upływem czasu coraz trudniejsze jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, co może mieć bezpośredni wpływ na czas przebiegu sprawy oraz wysokość wypłaconego odszkodowania. W związku z tym sugerujemy jak najszybsze zgłoszenie sprawy do bezpłatnej analizy dla specjalistów Kancelarii Kompensja.

Jak dochodzić odszkodowania?

Wielu poszkodowanych po wypadku komunikacyjnym zadaje sobie pytanie, czy i jak dochodzić odszkodowania samemu, a może warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej? Warto zaznaczyć, że przedstawione poniżej argumenty oraz całkowicie bezpłatna analiza sprawy, której dokonuje Kancelaria Kompensja może pomóc rozwiać te wątpliwości.

Oczywiście indywidualna próba uzyskania odszkodowania wiąże się teoretycznie ze zmniejszonymi kosztami takiego postępowania, jednak rodzi problemy na etapie postępowania dowodowego, ponieważ tylko profesjonalna firma odszkodowawcza, posiadająca doświadczenie oraz konkretne SUKCESY, zna metody postępowania Towarzystw Ubezpieczeniowych w podobnych sprawach i jest w stanie wysunąć odpowiednie argumenty w obronie interesów poszkodowanego, co w efekcie wpływa na wypłatę najczęściej kilkukrotnie wyższej kwoty odszkodowania, niż w przypadku samodzielnych starań osoby poszkodowanej.  Ponadto osoby, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych często na co dzień podejmują pracę, opiekują się najbliższymi czy znaczną część swojego dnia przeznaczają na leczenie – w związku z tym brak im czasu na załatwienie wszelkich formalności. Korzystając natomiast z profesjonalnego pełnomocnika takiego jak Kancelaria Kompensja po stronie klienta brak (poza podpisaniem umowy) jakichkolwiek formalności. Znacznie ułatwia to sprawę i pozwala zmniejszyć cierpienie osób poszkodowanych.

Kancelaria Kompensja zajmuje się dochodzeniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń po wypadkach komunikacyjnych. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu BEZPŁATNEJ analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<