Skip to content

Złamanie nogi

Szczególnie dotkliwym obrażeniem ciała jest złamanie nogi. Niejednokrotnie na jego skutek pozostajemy unieruchomieni przez dłuższy czas, nie możemy wykonywać swoich obowiązków prywatnych i zawodowych oraz jesteśmy narażeni na pokrycie znacznych kosztów leczenia i rehabilitacji.

Średnie szacowane zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamaną nogę wynosi ok. 20.000,00 zł – 30.000,00 zł, jednakże w każdym przypadku oceniane jest indywidulanie w zależności od rodzaju złamania, stopnia komplikacji leczenia oraz istnienia roszczeń odszkodowawczych tj. roszczenia o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, roszczenia o zwrot utraconych dochodów itp.

Rodzaje śiwadczeń

Odszkodowanie za złamanie obejmuje możliwość uzyskania następujących świadczeń:

  • zadośćuczynienie – to rekompensata za doznany ból i cierpienie w związku z wypadkiem,
  • zwrot kosztów poniesionych na zakup leków i rehabilitacji – celem pełnego pozyskania zwrotu konieczne jest gromadzenie wszystkich faktur i rachunków,
  • odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu – poszkodowany przebywający na zwolnieniu lekarskim z tytułu niemożności wykonywania obowiązków służbowych może wnioskować o stosowne wyrównanie z tytułu utraconego dochodu,
  • odszkodowanie tytułem zwrotu kosztów opieki osoby trzeciej,
  • renty – złamanie, które skutkowało trwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest podstawą do dochodzenia comiesięcznej renty, w przypadku gdy doznane obrażenia nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie.

Celem skutecznego dochodzenia powyższych świadczeń niezbędne jest ich prawidłowe dookreślenie oraz udokumentowanie.

Nasi Prawnicy pomogą Państwu zgromadzić całość dokumentacji medycznej, udokumentować zasadnie poniesione koszty leczenia i koszty opieki osób trzecich, by przyznane odszkodowanie wraz z zadośćuczynieniem stanowiło rzeczywistą rekompensatę Państwa krzywdy.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<