Skip to content

Odszkodowania powypadkowe to świadczenia, o które może starać się każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, przy pracy, w rolnictwie oraz wskutek błędu medycznego. Podstawową zasadą jest to aby poszkodowany, bądź ofiara nieszczęśliwego zdarzenia nie była uznana sprawcą. Wówczas, zgodnie z przepisami Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych odszkodowanie powypadkowe nie zostanie wypłacone.

Jako osoba poszkodowana lub rodzina ofiary tragicznego zdarzenia możemy wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy o wypłatę należnych roszczeń. Czy jest to trudne? Czy jest konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy aby zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela? Z doświadczenia wiemy, że największym problemem nie jest to aby należne roszczenia odszkodowawcze zgłosić do ubezpieczyciela, ale to aby uzyskać kwoty odszkodowań adekwatne do poniesionej krzywdy i cierpienia. Nasze Centrum Odszkodowań kompleksowo zajmuje się pomocą prawną dla wszystkich osób poszkodowanych. Chcielibyśmy zatem przedstawić Państwu korzyści współpracy z Naszą firmą oraz zachęcić do kontaktu celem analizy prawnej Państwa sprawy, która nic nie kosztuje. Gwarantujemy, że powierzenie swoje sprawy do Naszego centrum odszkodowań szkód powypadkowych Kompensja da Państwu szansę nie tylko na uzyskanie kwot odszkodowań możliwie najwyższych, ale również gwarancję spokoju ducha, bezpieczeństwa oraz poczucia, iż Państwa sprawą zajmują się specjaliści.

Dlaczego warto się do NAS zgłosić?

 • specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań za szkody komunikacyjne, wypadki przy pracy, rolnictwie oraz wskutek błędów medycznych,
 • posiadamy bogate doświadczenie oraz kadrę specjalistów z zakresu prawa, medycyny oraz likwidacji szkód osobowych i rzeczowych,
 • działamy zgodnie z zasadami kodeksu etycznego oraz dajemy gwarancję rzetelności i wiarygodności finansowej,
 • biuro odszkodowań Kompensja to zespół osób, których łączny wspólna pasja i zaangażowanie w realizowaniu misji firmy, którą jest pomoc osobom poszkodowanym w uzyskaniu maksymalnych kwot odszkodowań.

Co proponujemy naszym Klientom, jakie korzyści uzyskasz jeśli zdecydujesz się na współpracę z Kompensja?

 • bezpłatna analiza prawna sprawy, która jest informacją o tym jakie roszczenia odszkodowawcze możesz uzyskać, oceną zasadności uzyskania odszkodowania i wysokości należnych świadczeń,
 • brak opłat wstępnych, zaliczek i ukrytych kosztów,
 • wynagrodzenie prowizyjne rozliczane dopiero po uzyskaniu odszkodowania dla klienta,
 • nie pobieramy wynagrodzenia od kosztów leczenia, świadczeń okresowych (renty) oraz kosztów pogrzebu,
 • załatwiamy wszystkie formalności dotyczące likwidacji szkody.

Jak wygląda proces dochodzenia odszkodowań w kancelarii odszkodowawczej Kompensja?

 • po zgłoszeniu szkody oraz podstawie otrzymanej dokumentacji od klienta (dokumenty  z leczenia, wszelkiej dokumentacja z Policji, Prokuratury, sądów dotyczących danego zdarzenia, kosztorysów przygotowanych przez ubezpieczyciela oraz decyzji i pism) dokonujemy analizy prawnej sprawy,
 • po pozytywnym rozpatrzeniu, ustaleniu sprawcy wypadku, okoliczności zdarzenia oraz zasadności uzyskania roszczeń odszkodowawczych proponujemy  klientom współpracę i podpisanie umowy o dochodzenie odszkodowania,
 • prawnik Kancelarii po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, tworzy projekt wniosku roszczeniowego,
 • po rozpatrzeniu przez Ubezpieczyciela zgłaszanych roszczeń, otrzymujemy decyzję z informacją jakie jest stanowisko ubezpieczyciela oraz jakie kwoty zostały przyznane w analizowanej sprawie,
 • jeżeli kwoty, które proponuje ubezpieczyciel nie są adekwatne do tych, o które rościmy przygotowujemy wniosek odwoławczy oraz negocjujemy wyższe kwoty, adekwatne do poniesionej szkody i krzywdy klienta,
 • w przypadku pozytywnego zakończenia procesu likwidacji szkody przed ubezpieczycielem (uzyskanie maksymalnych kwot odszkodowań) proponujemy klientowi zakończenie sprawy i podpisanie ugody z ubezpieczycielem.
 • jeżeli firma ubezpieczeniowa nie wypłaca należnych odszkodowań w kwotach o które rościmy, reprezentujemy klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń.
centrum odszkodowań