Zadośćuczynienie za śmierć ojczyma w wypadku samochodowym

Strata ojczyma w wypadku to niezwykle traumatyczne przeżycie dla pasierbów. Bólu, cierpienia i traumy nie są w stanie zrekompensować żadne środki pieniężne, jednak mogą umożliwić pewniejsze funkcjonowanie w przyszłości. Czy za śmierć ojczyma należy się odszkodowanie? Krąg osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest niezwykle newralgiczną kwestią. Na mocy przepisów wyjaśnimy, czy pasierbowie mają prawo do dochodzenia świadczeń.

Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za śmierć

Krąg osób uprawnionych do otrzymania świadczeń odszkodowawczych po śmierci to kwestia bardzo kłopotliwa. Na gruncie przepisów art. 446 § 3 i 4 k.c. poruszane jest wyrażenie “najbliższego członka rodziny”, z którego wynika, że do kręgu osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych należy w pierwszej kolejności zaliczyć dzieci i współmałżonka. Prawo do świadczeń nabywają też rodzice, rodzeństwo i inne osoby, które pozostawały w bardzo zażyłych stosunkach ze zmarłym tj. ojczym, macocha, dzieci przyjęte na wychowanie. Obserwując rozstrzygnięcia sądów w tym zakresie możemy zauważyć, że judykatura rozszerza sposób definiowania kręgu rodziny i jednoznacznie nakazuje, że osoby uprawnione należy wskazywać po zbadaniu wszelkich okoliczności danego przypadku. Nie ma jednoznacznego przepisu, który nakreśla, kto zalicza się do rodziny. Decydujące znaczenie ma tutaj poczucie bliskości, więzi emocjonalne i uczuciowe, a także ekonomiczne. Dlatego warto odpowiedź jednoznacznie na często pojawiające się pytanie: czy za śmierć ojczyma należy się odszkodowanie? ”

Więzy krwi” nie są decydujące, dlatego świadczenia po stracie ojczyma są pasierbom należne.

Jakie roszczenia przysługują po śmierci ojczyma?

Katalog świadczeń należnych po stracie osoby bliskiej jest niezwykle szeroki. Dochodzone roszczenia ustalane są w nawiązaniu do danego stanu faktycznego i mogą obejmować:

  • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – art. 446 § 4 k.c.- to świadczenie jednorazowe pieniężne, które ma na celu złagodzenie cierpienia i bólu psychicznego, fizycznego. W ramach tego roszczenia uzyskiwane są najwyższe stawki pieniężne.
  • stosowne odszkodowanie – art. 446 § 3 k.c. – roszczenie należne, gdy śmierć ojczyma doprowadziła do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej (uszczerbek natury ekonomicznej)
  • zwrot kosztów pogrzebu – art. 446 § 1 k.c. – pasierbom, którzy ponieśli koszty związane z godnym pochówkiem ojczyma przysługuje prawo do dochodzenia stosownej rekompensaty z tego tytułu.
  • renta alimentacyjna – art. 446 § 2 k.c. – roszczenie to należne jest pasierbom, gdy ojczym w sposób stały i dobrowolny wspierał ich finansowo. Renta ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci ojczyma.

Nie wiesz jak wystąpić o należne świadczenia odszkodowawczej? Nie czekaj, skontaktuj się z nami!

Nasi specjaliści bezpłatnie przeanalizują możliwości odszkodowawczej w sprawie i nakreślą o jakie środki możesz się ubiegać po stracie ojczyma.