Skip to content

Dyspozycja wypłaty odszkodowania

Czym jest i kiedy niezbędna jest dyspozycja wypłaty odszkodowania to zagadnienia, które
wyjaśnimy w poniższym artykule, ale na wstępie zaznaczymy, że dyspozycja wypłaty odszkodowania jest niezwykle istotnym elementem procesu dochodzenia swoich praw przez poszkodowanego.

Celem uzyskania pełnego i klarownego obrazu procesu, w którym występuje dyspozycja wypłaty odszkodowania pokrótce przypomnijmy czym w ogóle jest odszkodowanie i kiedy można się o nie ubiegać.

Spis treści

Czym jest i kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, należące się poszkodowanemu za wyrządzone przez podmiot prawa cywilnego szkody, który te szkody wyrządził lub który jest odpowiedzialny za ich powstanie.

Co do zasady o wypłatę odszkodowania można starać się do trzech lat od powstania zdarzenia lub od momentu dowiedzenia się o powstaniu takowego. Trzeba jednak wiedzieć, kto jest sprawcą szkody, ponieważ bez ustalenia tego faktu nie wiemy do kogo kierować roszczenia, co oczywiście uniemożliwi uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania.

Czym jest dyspozycja wypłaty?

Dyspozycja wypłaty to bardzo ważny dokument, który umożliwia wypłatę odszkodowania poszkodowanemu. Pozwala on na wypłatę świadczenia z ubezpieczenia, o ile oczywiście takowe będzie nam przysługiwało.

Kiedy wypełniana jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania zazwyczaj wypełniana jest już na sam koniec procesu odszkodowawczego, ponieważ jest to ostatni krok do uzyskania odszkodowania. Dokument ten zazwyczaj wymagany jest przez towarzystwo już po wydaniu decyzji o wypłacie poszkodowanemu konkretnej kwoty przez ubezpieczyciela.

Jak powinna zostać napisana dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Sporządzenie dyspozycji wypłaty odszkodowania jest nieskomplikowanym procesem, ale warto przy tym zadbać o poprawność i kompletność podanych w nim danych, ponieważ przyspieszy to proces wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanego. Jeśli dyspozycja wypłaty odszkodowania wypełniana jest przez Ciebie samodzielnie, bądź uważny i skrupulatny. Jeśli będzie to robiła za Ciebie firma, uzyskująca odszkodowania to przed podpisaniem dokumentu sprawdź dokładnie wszystkie dane.

Co powinna zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Dokument powinien zawierać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL czy NIP poszkodowanego. W dyspozycji wypłaty odszkodowania należy również podać dane dotyczące ubezpieczenia – numer polisy, pełną nazwę ubezpieczyciela, datę powstania szkody i jej opis, a także kwotę odszkodowania.

Jeśli powstanie szkody nastąpiło na skutek wypadku samochodowego, w samej dyspozycji musimy również wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz imię i nazwisko właściciela.

Nie zapominajmy również o podaniu informacji, w jaki sposób mają zostać wypłacone środki z odszkodowania. Jeśli wybierasz opcję przelewu, podaj numer konta i nazwę banku, który je obsługuje. Możesz również zażyczyć sobie wypłatę w formie gotówki (przekaz pocztowy), ale ta forma jest nieco mniej bezpieczna – szczególnie jeśli kwota odszkodowania jest wysoka. Taki dokument musi oczywiście zawierać Twój podpis.

Istotny element dokumentu jakim jest dyspozycja wypłaty odszkodowania to termin wypłaty. Wyobraź sobie, że na dyspozycji nie podano takiego terminu, więc jak się domyślasz ubezpieczyciel nie będzie się spieszył z wypłatą, bo przecież nie ma dokładnego terminu, w którym musi się zmieścić. Jeśli jednak podasz dokładny termin na dyspozycji, towarzystwo nie może zwlekać i wywiąże się z terminu wskazanego przez Ciebie, licząc od daty dostarczenia do nich dokumentu.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Istnieje również możliwość, że korzystasz z usług Kancelarii odszkodowawczej, która w Twoim imieniu przeprowadza cały proces uzyskania odszkodowania i nie wypełniasz dyspozycji wypłaty jako odrębnego dokumentu. W takim przypadku wszelkie informacje dotyczące dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z tytułu odszkodowania zawarte są w umowie zawartej z firmą pośredniczącą, która również jest przez Ciebie podpisana. Upewnij się, że podpisując taką umowę, nie wyrażasz zgody na przelanie całej kwoty uzyskanego odszkodowania na konto działającej w Twoim imieniu firmy, ponieważ jeśli okaże się, że firma ma kłopoty finansowe to może okazać się, że mimo pozytywnej decyzji ubezpieczyciela środki nigdy do Ciebie nie dotrą. Najlepiej będzie, jeśli w warunkach umowy masz wyszczególnione, iż Twój przedstawiciel otrzymuję procentowy udział uzyskanych środków odpowiadający wielkości jego wynagrodzenia, a reszta trafia bezpośrednio do Ciebie. Na takich zasadach działa niewiele firm odszkodowawczych, ale nasza kancelaria, która obsłużyła już tysiące zadowolonych klientów z różnych części Europy stanowi jeden z niewielu wyjątków w tym temacie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania i chcesz by obsłużono Cię profesjonalnie zgłoś się do Kancelaria Kompensja pod numerem telefonu 797 670 906.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
(pn-sb 8.00-20.00)

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kartuska 246 (nowy adres)
80-122 Gdańsk

biuro@kompensja.pl
Poniedziałek-Piątek – 8:00-18:00