Skip to content

Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć brata

Kodeks cywilny wskazuje osoby uprawnione do roszczenia o odszkodowanie . Obejmuje osoby najbliższe: współmałżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, ojczyma, macochę, przyrodnie rodzeństwo oraz dzieci przyjęte na wychowanie. Rodzeństwo, które utraciło brata w wypadku komunikacyjnym w świetle obowiązujących przepisów należy do kręgu osób najbliższych.

W jaki sposób udokumentować utracone więzi

Rodzeństwo tworzy wyjątkowe więzi emocjonalne, razem uczy się życia dorastając we wspólnym gospodarstwie domowym. Często opiekując się młodszym rodzeństwem wspomaga rodziców w procesie wychowawczym. Tworząc własny dom pomaga często finansowo, wspierając rozwój i pasje młodszego rodzeństwa.

Przykładem szczególnej więzi może być sytuacja, kiedy na skutek wypadku komunikacyjnego ginie straszy brat pomagający, na co dzień zarówno rodzicom jak i bratu. Sam nie mając własnej rodziny często przebywa w domu rodzinnym brata otaczając całą rodzinę troską oraz angażując się w wychowanie bratanka. Bardzo często z wspiera rodzinę również finansowo. W takim przypadku ustalając kwotę zadośćuczynienia należy brać pod uwagę trudności w funkcjonowaniu całej rodziny, nieoceniony żal, osamotnienie, brak możliwości codziennego kontaktu. Cała rodzina musi korzystać z pomocy psychiatry, aby móc prawidłowo funkcjonować. Śmierć brata, najbliższej osoby doprowadziła do głębokiej depresji obu rodzin. W takich okolicznościach trudno w kwocie odszkodowania uwzględnić skutki przeżywanej traumy na przyszłość. Ważne jest, zatem aby w kwocie składanego roszczeniu uwzględnić wszystkie okoliczności i skutki zdarzenia.

W jaki sposób zlecić prowadzenie sprawy pełnomocnikowi

Prowadzenie sprawy o zadośćuczynienie wymaga dużej wiedzy prawniczej, zaangażowania oraz empatii. Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<