Skip to content

Osoby poszkodowane w wypadkach zawsze zastanawiają się o jakie odszkodowanie od ubezpieczyciela mogą się ubiegać. Procedura odszkodowawcza wymaga od poszkodowanych wskazania wysokości dochodzonej rekompensaty. Jak ustalana jest wysokość świadczeń? I ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy? O tym wszystkim powiemy w dalszej części artykułu.

Wysokość rekompensaty zależna od rodzaju świadczenia

Rozważania na temat wysokości roszczeń należy rozpocząć od podkreślenia, że w zależności od rodzaju dochodzonego świadczenia uzależniony jest sposób ustalania należnej kwoty. W przypadku rekompensaty za uszkodzony pojazd (szkoda rzeczowa) z OC sprawcy wypadku jej wysokość ustalana jest na podstawie oględzin przeprowadzonych przez rzeczoznawcę współpracującego z ubezpieczycielem. Poszkodowany decydujący się na rozliczenie szkody na podstawie kosztorysu otrzymuje wyliczoną przez rzeczoznawcę kwotę na konto. Niestety bardzo często poszkodowani stają w sytuacji, gdy otrzymane pieniądze nie są wystarczające, by doprowadzić pojazd do stanu sprzed wypadku. Do zaniżenia wyceny szkody dochodzi na wiele sposobów m. in. poprzez generowanie kosztorysu na podstawie zamienników, zastosowanie niewłaściwej stawki za roboczogodzinę pracy mechanika, czy błędną ocenę rozmiaru uszkodzeń pojazdu. Poszkodowanemu przysługuje możliwość odwołania do wyceny szkody. Należy jednak zaznaczyć, że roszczący ma prawo do rozliczenia szkody w opcji bezgotówkowej, poszkodowany pozostawia pojazd w warsztacie, który dokonuje rozliczenia za wykonane prace bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Kłopotliwa szkoda osobowa, a wysokość należnej rekompensaty

Odszkodowanie za szkodę osobową jest niezwykle istotnym świadczeniem dla poszkodowanych. Doznając dotkliwego uszczerbku na zdrowiu i krzywdy psychicznej uzyskane środki pieniężne mogą ułatwić roszczącemu powrót do życia sprzed wypadku. Oto jak ustalana jest wysokość dwóch najważniejszych dla poszkodowanego świadczeń:

  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – wysokość świadczenia wyliczana jest na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu, która jest ustalana przez każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe samodzielnie. W dokumencie tym zawarta jest większość możliwych urazów na zdrowiu człowieka z przypisanym procentowym udziałem doznanego uszczerbku. Całościowa kalkulacja obejmuje również opinię komisji lekarskiej, a także zgromadzoną dokumentację medyczną. Niestety pomimo dość rozbudowanej procedury odszkodowawczej stale dochodzi do zaniżania wysokości odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu. Warto już na etapie leczenia nawiązać współpracę z kancelarią odszkodowawczą, która będzie w sposób rzetelny reprezentować interes poszkodowanego. Nie warto przystawać na rażąco niskie propozycje odszkodowania.
  • zadośćuczynienie za krzywdę – to świadczenie w ramach którego poszkodowani mogą uzyskać znaczne sumy pieniędzy. Niestety poszkodowany zobowiązany jest wskazać we wniosku odszkodowawczym, jakiej wysokości zadośćuczynienie rekompensuje doznaną krzywdę i cierpienie. Nie znajdziemy w żadnych przepisach prawa wytycznych wskazujących, jakie zadośćuczynienie jest nam należne po danym wypadku. Wysokość świadczeń jest ustalana indywidualnie na podstawie rozległości i stopnia doznanych obrażeń,. Dodatkowo ubezpieczyciel bierze pod uwagę wiek, miejsce zamieszkania, zawód, płeć i rokowania na przyszłość poszkodowanego. W przypadku zadośćuczynienia niezwykle często dochodzi do zaniżania rekompensat. Samodzielne ustalenie wysokości należnego zadośćuczynienia, a także późniejszego dochodzenie tego

świadczenia jest bardzo trudne. W większości przypadków skutkuje przyznaniem niedostatecznie wysokiej rekompensaty. Jedynie fachowa reprezentacja specjalistów ds. odszkodowań to szansa na uzyskanie wysokiego zadośćuczynienia. Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy? Zapraszamy do przesłania zgromadzonej dokumentacji w Państwa sprawie. Specjaliści z kancelarii Kompensja bezpłatnie ocenią jakie możliwości widzimy w Państwa sprawie!

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<