Odszkodowanie za wypadek w pracy

Kiedy możemy się o nie strać i jak uzyskać należne roszczenia?

Wypadki przy pracy to zdarzenia, które definiuje się jako przypadki nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące rozstrój zdrowia, zakłócenie funkcjonowania organizmu, uraz lub śmierć.

Ważne również jest to, aby nastąpiło ono w związku z pracą, tj.:

 • podczas wykonywania przez pracownika zwykłych obowiązków, czynności służbowym,
 • podczas wykonywania przez pracownika czynności pracowniczych na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jeżeli wypadek przy pracy był skutkiem zaniedbań pracodawcy czy niedopilnowania przez pracodawcę przepisów BHP, są podstawy aby poszkodowany mógł starać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Istotne jest jednak to, aby przestrzegać określonych zachowań oraz procedur, które pozwolą na uzyskanie należnych roszczeń odszkodowawczych.

Wypadek w pracy – co zrobić?

Podstawą przy tego typu zdarzeniach jest zgłoszenie wypadku do pracodawcy. Jeżeli na miejscu zdarzenia jesteśmy sami, doznaliśmy urazu bezwzględnie wzywamy odpowiednie służby ratunkowe oraz informujemy pracodawcę. Jeśli natomiast na miejscu wypadku są inni współpracownicy lub bezpośredni przełożony pracownika, jest on zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz zawiadomienia Inspektora ds. BHP.

Dalszym działaniem jest oczywiście praca zespołu powypadkowego, który jest zobowiązany do ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku, m.in.:

 • dokonanie oględzin miejsca wypadku, w szczególności maszyn i urządzeń jeżeli znajdują się na stanowisku pracy poszkodowanego oraz zbadanie warunków pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na zaistnienie wypadku,
 • jeżeli jest to konieczne sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii z miejsca wypadku,
 • zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków zdarzenia oraz zebranie wszelkich dowodów mających związek ze zdarzeniem.

Zespół powypadkowy mając zebrane niezbędne informacje dotyczące wypadku jest zobowiązany sporządzić protokół powypadkowy, w który przede wszystkim powinien zawierać informacje o okoliczność i przyczynie wypadku oraz uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy bądź brak takich podstaw.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – rodzaje świadczeń

Osoba poszkodowana w wypadku przy pracy ma szansę uzyskać określone roszczenia odszkodowawcze, które zrekompensują poniesioną szkodę. Osoba ubezpieczona może otrzymać świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz od pracodawcy.

Rodzaje świadczeń, które możemy uzyskać po wypadku w pracy opisaliśmy w innym artykule Naszego Bloga, o których możemy przeczytać TUTAJ.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jakie korzyści?

Osoby poszkodowane zgłaszając się o pomoc w uzyskaniu odszkodowania do firmy Kompensja, otrzymują profesjonalną pomoc, która niewątpliwie przekłada się na uzyskanie wszelkich możliwych roszczeń powypadkowych.

Dlaczego warto się do NAS zgłosić?

 • bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę,
 • zaproponujemy współpracę na jasnych i przejrzystych zasadach (brak opłat wstępnych i zaliczek, bez ukrytych kosztów),
 • zapewniamy bezpłatne doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy,
 • gwarantujemy rzetelną i profesjonalną obsługę specjalistów z branży odszkodowań powypadkowych,
 • klientów reprezentujemy na etapie przedsądowym (przed ubezpieczycielem) oraz jeżeli jest taka konieczność w cywilnym procesie sądowym przeciwko ubezpieczycielowi.

Jeżeli masz pytania dotyczące wypadku przy pracy, w którym zostałeś poszkodowany zadzwoń lub spotkaj się z Naszym Specjalistą ds. Odszkodowań.