Skip to content

Wydawałoby się, iż zgłoszenie roszczenia to nic trudnego. Był wypadek – należy się odszkodowanie z oc sprawcy. Proste. Składa się wymagane dokumenty i otrzymuje odpowiednie odszkodowanie. Niestety, brak znajomości prawa oraz reguł całego procesu, uniemożliwia bezproblemowe rozwiązanie. Dlatego dochodzenie odszkodowania z kancelarią prawną jest często koniecznością.

Dochodzenie odszkodowania – nierówna walka

Aby otrzymać należne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, należy zgłosić się do ubezpieczyciela. W toku postępowania likwidacyjnego, poszkodowany musi dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty. Zebranie kompletu dokumentacji leży w interesie poszkodowanego. Jeśli czegoś nie udowodni – nie otrzyma za to odszkodowania powypadkowego. Tutaj zaczynają się problemy. Osoby poszkodowane często nie wiedzą jakie dokumenty należy dostarczyć i co musi być w nich zawarte. Ubezpieczyciel z kolei widząc niewiedzę zgłaszającego roszczenie wypłaca możliwie najniższe świadczenie. W takim wypadku zaleca się skorzystać z pomocy kancelarii w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania. Szereg współpracujących z nią specjalistów umożliwia uzyskanie jak najwyższego zadośćuczynienia.

Kancelaria – odszkodowania powypadkowe

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mają tą przewagę, iż posiadają dużą wiedzę oraz doświadczenie na temat procesu likwidacji szkód po wypadkach. Pomagają weryfikować i  kompletować potrzebne dokumenty, m.in: historię leczenia osoby poszkodowanej, dokumentację z policji oraz sądu, pisemne oświadczenia o pogorszonej sytuacji materialnej oraz pogorszonym zdrowiu psychicznym i fizycznym. Reasumując, wszystkie istotne informacje, które mają znaczący wpływ na wysokość odszkodowania.

Samodzielnie często trudno jest oszacować o ile pogorszył się standard życia. Należy brać pod uwagę nie tylko wydatki, ale również brak pomocy w opiece nad dzieckiem i wsparcia w obowiązkach domowych. Eksperci z kancelarii prawnej mają doświadczenie w tym obszarze, dlatego również pomagają w oszacowaniu kosztów i stworzeniu odpowiedniego oświadczenia. Oprócz roszczenia zadośćuczynienia, ubezpieczyciel zwraca także poniesione koszty leczenia. W przypadku uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel musi zwrócić koszt między innymi za zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, dojazd do miejsca leczenia, koszty opieki lekarskiej, specjalnej diety, utraconego dochodu. W przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym – zwrócić koszty pogrzebu tej osobie, która je poniosła. Aby to udowodnić, należy posiadać faktury oraz rachunki. Jeśli ich nie posiadamy, kancelaria oferuje pomoc w uzyskaniu duplikatów lub stosownych zaświadczeń.

Wysokie odszkodowania

W zakresie uzyskania najwyższego odszkodowania pomoc kancelarii prawnej staje się nieoceniona. Zarówno w przypadku odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jak i roszczeń za śmierć bliskiej osoby. Oferuje ona pomoc i doradztwo nie tylko w zakresie kompletowania dokumentów. Jest przedstawicielem klienta. Odpowiada za stały kontakt z ubezpieczycielem, zajmuje się również pisaniem wniosków, tworzeniem pism, oświadczeń, kontroluje prawidłowość oraz terminowość działań ubezpieczyciela, negocjuje wysokość wypłacanych świadczeń. Jeśli wypłata rekompensaty nastąpi z opóźnieniem, kancelaria wnioskuje o wypłatę odsetek z tego tytułu. Firmy zajmujące się odszkodowaniami posiadają bogate doświadczenie, które w głównej mierze determinuje sprawność procesu likwidacji szkody przez ubezpieczyciela i daje możliwość uzyskania odszkodowania satysfakcjonującego klienta.

Kancelaria prawna – odszkodowania

To, czy skorzystamy z usług centrum odszkodowań, jest sprawą indywidualną. Pomoc w dochodzeniu odszkodowania będzie niewątpliwie dużym odciążeniem dla klienta. Zwłaszcza w trudnym okresie po wypadku, kiedy trzeba się zająć leczeniem i rehabilitacją.  Kancelaria prawna to oszczędność czasu i brak stresu związanego z walką o uzyskanie należnych roszczeń. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub informacji w jaki sposób możesz uzyskać odszkodowanie po wypadku, skontaktuj się z NAMI. Kompensja – najwyższe odszkodowania. TEL: 797-670-906.

Autor: Przemysław Ziółkowski