Skip to content

Według danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w 2014 roku polscy kierowcy bez OC spowodowali 365 wypadków i kolizji, czego konsekwencją były wypłaty w wysokości 8,5 mln złotych. Pomimo tego, że ubezpieczenie każdego zarejestrowanego auta jest obligatoryjne, spora liczba Polaków nadal porusza się po polskich drogach bez ważnej polisy.

Czy w takiej sytuacji odszkodowania z OC sprawcy wypadku są realne do uzyskania? Kto ponosi odpowiedzialność za wypłatę rekompensaty? Czy jest konieczność, aby kierować sprawę do sądu aby móc starać się odszkodowanie za wypadek? Sytuacje, w której sprawca wypadku nie posiada ważnej polisy OC auta można rozpatrywać dwojako. Z perspektywy kierowcy oraz poszkodowanego.

Brak polisy OC – konsekwencje dla sprawcy wypadku

Kierowca, który decyduje się na jazdę nieubezpieczonym pojazdem naraża się na szereg nieprzyjemności i konsekwencji, które czekają go jeśli spowoduje jakikolwiek wypadek lub kolizję na drodze lub zwyczajnie na karę nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W 2015 roku grzywny dla kierowców, którzy nie posiadali obowiązkowego ubezpieczenia to kwoty w wysokości 3 500 zł dla pojazdów osobowych, 5 250 zł dla aut ciężarowych oraz 580 zł dla pozostałych pojazdów. UFG coraz skuteczniej egzekwuje brak ważnej polisy OC, co w roku poprzednim skutkowało nałożeniem kar na łączną kwotę ponad 40 mln złotych.

Z uwagi na obligatoryjny charakter posiadania ubezpieczenia OC, problemy kierowcy pojawiają się również wówczas gdy jest sprawcą kolizji lub wypadku drogowego. W takiej sytuacji, kierowca ponosi wszelkie finansowe konsekwencje związane z wypłatami odszkodowania OC dla ofiar wypadków. Regres ubezpieczeniowy o którym mowa dotyczy wszelkich szkód, zarówno rzeczowych jak i osobowych, które powstały wskutek poruszania się nieubezpieczonym pojazdem.

Brak polisy OC, a odszkodowanie dla poszkodowanych

Z perspektywy poszkodowanego odszkodowanie z OC sprawcy wypłacane jest zawsze, nawet wówczas gdy kierowca nie posiadał obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej. Potrącony pieszy, poszkodowany kierowca, czy nawet pasażer, który podróżował z nieubezpieczonym kierowcą otrzyma odszkodowanie za poniesioną krzywdę i cierpienie. Regres o którym wspominaliśmy wcześniej nie jest jednak źródłem rekompensaty za wypadek. W praktyce jeżeli sprawca zdarzenia nie ma ubezpieczenia, wszelkie należne roszczenia odszkodowawcze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Z perspektywy poszkodowanego, nie wygląda to inaczej niż w sytuacji gdyby kierowca taką polisę posiadał.

PAMIĘTAJ, jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, a sprawca nie posiadał polisy ubezpieczeniowej OC, należy Ci się odszkodowanie! Zadzwoń, a pomożemy Ci uzyskać najwyższą rekompensatę za poniesioną krzywdę i cierpienie.