Skip to content

Odszkodowanie za śmierć w wypadku – kto otrzyma odszkodowanie z OC?

Odszkodowania komunikacyjne w przypadku zdarzeń śmiertelnych przysługują osobom, które należą do najbliższej rodziny poszkodowanego. Zgodnie z przepisami prawa jest to współmałżonek, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci. W zależności jednak od wzajemnych relacji oraz więzi emocjonalnych odszkodowanie dla rodziny za śmierć należy się również osobom, które pozostawały w bliskich stosunkach rodzinnych i emocjonalnych z poszkodowanym. W myśl Orzecznictwa Sądowego pojęcie „najbliższego członka rodziny” należy traktować szeroko, ponieważ nie tylko więzi krwi są wyznacznikiem przyznania odszkodowania z OC. Faktyczna zażyłość i tworzenie wspólnego gospodarstwa domowego daje szansę rekompensaty również dzieciom przyjętym na wychowanie, konkubentom, czy dziadkom poszkodowanego. Krąg osób uprawnionych determinuje zatem nie tyle stopień pokrewieństwa, a wielkość cierpienia psychicznego i krzywdy moralnej, którą odczuwa osoba po utracie bliskiej osoby.

Odszkodowanie za śmierć – jakie roszczenia przysługują bliskim osoby zmarłej w wypadku?

Z perspektyw tragedii, która spotyka osoby po śmierci bliskiego członka rodziny w wypadku, kwestia rekompensaty za poniesioną stratę wydaje się niemożliwa do spełnienia. Oczywistym jest fakt, iż żadne pieniądze nie są w stanie zwrócić nam bliskiej osoby, jednak często negatywnym efektem utraty takiej osoby jest niestety znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Utrata męża, który był jedynym żywicielem rodziny, córki wspomagającej finansowo rodziców, czy rodziców którzy realizowali plany życiowe swoich dzieci, wychowywali, wspierali finansowo ich wykształcenie, to w rzeczywistości aspekty codziennego życia, w których finanse mają kluczowe znaczenie.

Odszkodowanie za śmierć to szereg roszczeń, które rekompensują zarówno straty materialne obecne lub przyszłe jak i straty niematerialne. Są nimi:

  • roszczenie zadośćuczynienia,
  • stosowne odszkodowanie,
  • renty,
  • zwrot kosztów pogrzebu.

Więcej informacji o powyższych roszczeniach znajdziecie Państwo TUTAJ.

Odszkodowanie dla rodziny za śmierć w wypadku sprzed roku 2008.

W sierpniu 2008 roku nastąpiła zmiana przepisów Kodeksu Cywilnego. Powstała nowa instytucja jaką jest zadośćuczynienie. Forma rekompensaty za ból, cierpienie, pogorszoną sytuację życiową, która wcześniej w polskim systemie prawnym nie istniała. Co jednak gdy wypadek zdarzył się przed wspominaną powyżej datą? Czy rodzina ma szansę, aby uzyskać dodatkowe odszkodowanie zadośćuczynienia?

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego Uchwała z dnia 13 lipca 2011 roku, sygn. akt III CZP 32/11 Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny osoby zmarłej zadośćuczynienie pieniężne, nawet wówczas, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

Z perspektywy czasu forma omawianej rekompensaty jest dla rodziny szansą na uzyskanie dodatkowego roszczenia, które istotnie wpływa na naprawienie wszelkich negatywnych skutków związanych z wypadkiem. Zadośćuczynienie zatem jest jednym z najważniejszych roszczeń, które przysługuje rodzinie za śmierć bliskiej osoby.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny – jak uzyskać należne roszczenia od ubezpieczyciela?

W każdej sprawie o uzyskanie należnego odszkodowania za śmierć bliskiej osoby należy skupić się na odpowiednim i rzetelnym udokumentowaniem wszystkich negatywnych skutków wypadku, które pośrednio bądź bezpośrednio dotknęły najbliższych osoby zmarłej. Przygotowanie projektu wniosku roszczeniowego w sposób rzetelny i w oparciu o wykazanie możliwie wszystkich aspektów pogorszonej sytuacji życiowej osób roszczących ma tutaj kluczowe znaczenie dla uzyskania kwot możliwie jak najwyższych.

Zdajemy sobie sprawę jak trudne dla rodziny są chwile po stracie bliskiej osoby, dlatego Naszym Klientom gwarantujemy profesjonalną pomoc na każdym etapie prowadzenia sprawy. Nasi prawnicy reprezentują Klienta zarówno w postępowaniu likwidacyjnym (przed ubezpieczycielem), jak również w cywilnym procesie sądowym przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.

Jakie korzyści możemy Ci zagwarantować jeżeli zdecydujesz się na współpracę? Dlaczego warto się do Nas zgłosić?

  • nie pobieramy zaliczek ani opłat wstępnych, wynagrodzenie otrzymujemy wówczas kiedy wywalczymy dla Ciebie i Twojej rodziny odszkodowanie,
  • nie pobieramy honorarium za zwrot kosztów pogrzebu,
  • analiza prawna sprawy jest bezpłatna,
  • załatwiamy wszystkie formalności dotyczące likwidacji szkody,
  • gwarantujemy przejrzyste umowy – bez ukrytych kosztów.

Po przeczytaniu artykułu zapraszamy do skorzystania z indywidualnej oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy.

najwyższe odszkodowanie powypadkowe