Skip to content

Złamanie ręki z przemieszczeniem

Osoby Poszkodowane biorące udział w wypadku komunikacyjnym, doznające upadków na oblodzonych chodnikach doznają poważnych złamań, które skutkują występowaniem powikłań. Jednym z nich jest złamanie ręki z przemieszczeniem. Wybór sposobu postępowania w złamaniu ręki z przemieszczeniem zależy od lokalizacji i przebiegu szczeliny złamania. Uszkodzenie kończyny górnej to poważny uraz, któremu towarzyszy na ogół niestabilność w i konieczność zastosowania leczenia operacyjnego. Postępowanie zachowawcze stosuje się jedynie w przypadkach złamań bez przemieszczenia, jednak wymagają one zazwyczaj unieruchomienia trwającego dłużej niż 6 tygodni.

W trakcie prowadzonego procesu likwidacyjnego należy pamiętać o tym, żeby skrupulatnie gromadzić dokumentację medyczną z procesu leczenia. Każdy zapis lekarza ma ogromne znaczenie. Dzięki specjalistycznym i trafnie stawianym diagnozom szansa powodzenia w wygraniu świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) jest większa.

 

Kiedy należy zgłosić roszczenie dotyczące złamania ręki z przemieszczeniem.

Kluczowe znaczenie ma czas zgłoszenia szkody na osobie. W momencie pojawienia się złamania, zgłoszenie szkody osobowej powinno nastąpić w możliwie najszybszym okresie czasu od wypadku. Wtedy bowiem występuje najwyższy uszczerbek na zdrowiu. Adekwatnie do tego nastąpi wypłata świadczenia w zadowalającej kwocie. Oczekiwanie na zakończenie procesu leczenia nie sprzyja wypłacie, wręcz przeciwnie. Może spowodować, iż ulegnie ona zmniejszeniu. Rekonwalescencja i powrót do zdrowia powodują obniżenie uszczerbku na zdrowiu, a przy tym obniżenie wypłaty świadczenia.

 

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie procesu leczenia pojawiają się powikłania i jaki mają one wpływ na wypłatę świadczenia w przyszłości.

Najczęstsze z nich to pourazowa deformacja kostna, zaburzenia zrostu kostnego, niedowłady nerwów. Obecność takich powikłań wpływała na konieczność zmiany postępowania leczniczego i zmniejsza szansę odzyskania pełnej sprawności kończyny górnej. Wykluczenie wspominanych powikłań związanych z gojeniem, polega na unikaniu nadmiernego oszczędzania kończyny, niepotrzebnego bandażowania czy utrzymywania kończyny na temblaku.

W celu zobrazowania w jakim zakresie Towarzystwa dokonują wypłat świadczeń należy wskazać przykład Poszkodowanego, który na skutek złamania kości ręki z przemieszczeniem i złego zrostu cierpi na przewlekłe dolegliwości bólowe i poważne ograniczenie ruchomości. Początkowo Towarzystwo zajmujące się postępowaniem likwidacyjnym bagatelizowało uraz, twierdząc, że jest to zwyczajne złamanie, w którym nie wystąpiły żadne powikłania. Stan zdrowia Poszkodowanego nie ulegał jednak poprawie. Wymagał on specjalistycznego leczenia ortopedycznego i zaawansowanej fizjoterapii. Podczas specjalistach konsultacji odnotowano występowanie powikłań (ręka była krzywo zrośnięta) lekarskich. Dzięki sugestiom ze strony specjalistów działających w Kompensja sp. z o. o. Poszkodowanemu powołano naoczną komisją lekarską z lekarzem działającym z ramienia Towarzystwa i orzeczono występowanie dodatkowego uszczerbku na zdrowiu, co miało wpływ na wysokość dopłaty świadczenia w wysokości 24.000 zł (przy początkowej wypłacie 3.500 zł), a w konsekwencji mającego przeważający wpływ na wysokość kwoty ugody, z czego Poszkodowany był bardzo usatysfakcjonowany.

Dział prawny Kompensja sp. z o.o. specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń, które dotyczą urazów górnych kończyn, w tym złamań ręki z przemieszczeniem.