Skip to content

Przez złamanie kości należy rozumieć całkowitą lub częściową utratę jej ciągłości. Przyczyny złamań są różne, począwszy od tych podczas upadków, przez kontuzje sportowe, a kończąc na wypadkach komunikacyjnych. Stopień doznanego urazu na wskutek wypadku może być różny dlatego i odszkodowania za złamanie mogą się różnić. Ponieważ złamanie jest poważnym urazem, który może mieć swoje konsekwencję w przyszłości należy zbierać całą niezbędną dokumentację medyczną związaną z samym wypadkiem, ale także i leczeniem powypadkowym aby uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie.

Co nam się należy w przypadku złamania? Jak prawidłowo udokumentować szkodę? W jakiej wysokości możemy uzyskać odszkodowanie?

W przypadku złamania możemy wnioskować o:

 • zadośćuczynienie, które stanowi rekompensatę za ból i cierpienie związane z wypadkiem,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot kosztów poniesionych z tytułu zakupu leków,
 • w przypadku przebywaniu na zwolnieniach lekarskich lub niemożności wykonywania innej pracy – odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu,
 • przy trwałym uszczerbku na zdrowiu wynikającym ze złamania – comiesięczną rentę.

Bardzo istotne jest to, aby zgłaszając szkodę ubezpieczycielowi rzetelnie udokumentować należne roszczenia. Wszelka dokumentacja z leczenia, historia zabiegów i wizyt u specjalistów, dokumenty medyczne ze szpitali, placówek rehabilitacyjnych są bardzo istotne dla prawidłowego udokumentowania poniesionej szkody. Na podstawie zebranej dokumentacji prawnicy kancelarii oceniają wielkość uszczerbku na zdrowiu oraz  szacują wysokość odszkodowania za złamanie. Wysokość odszkodowania za złamania również determinuje wielkość obrażenia oraz jego złożoność. W zależności od skomplikowania urazu można uzyskać kwoty, które znacząco wypływają na ich wysokość. Poniżej, kwotowe zestawienie wybranych urazów:

 • złamanie żeber – od 5.000 zł do 75.000zł,
 • złamanie łopatki – od 5.000 zł do 120.000 zł,
 • złamania obojczyka  – od 5.000 zł do 60.000 zł,
 • złamanie kości ramiennej – od 5.000 zł do 170.000 zł,
 • złamanie kości przedramienia – od 5.000 zł do 100.000 zł,
 • złamania i zwichnięcia kości kciuka – od 3.000 zł do 60.000 zł,
 • złamanie miednicy – od 5.000 zł do 150.000 zł,
 • złamanie kości udowej – od 5.000 zł do 180.000 zł,
 • złamania kości piętowej – od 5.000 zł do 90.000 zł,
 • złamanie kości śródstopia – od 1.000 zł do 60.000 zł.

Dlaczego warto powierzyć sprawę odszkodowawczą specjalistom?

Od dawna wiadomo, że towarzystwa ubezpieczeniowe lubią zbywać poszkodowanych zaniżonymi kwotami odszkodowań lub odmawiać wypłacenia roszczeń z nie zawsze jasnych i zrozumiałych dla nas przyczyn. Dlatego też ważne jest, aby zaufać w tej materii specjalistom. Uzyskanie odszkodowania za złamanie nie jest proste, a niezbędna do przeprowadzenia sprawy dokumentacja często nie mieści się w jednej teczce.

Kancelaria Kompensja posiada ogromne doświadczenie w odzyskiwaniu odszkodowań za złamania różnego rodzaju. Zajmujemy się nawet najbardziej skomplikowanymi przypadkami. Powierzając nam swoją sprawę możesz czuć się bezpiecznie, ponieważ jesteśmy najlepsi w tym co robimy.