Skip to content

Osoby, które uszkodziły auto w wypadku komunikacyjnym w ramach obowiązkowego ubezpieczenia mogą starać się o finansową rekompensatę zauszkodzone mienie. Jeżeli kierowca z własnej winy spowodował wypadek lub kolizję i posiadał dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od zdarzeń losowych AC, wówczas ubezpieczyciel powinien pokryć wszelkie koszty naprawy auta. Inna sytuacja jest wtedy gdy, kierowca innego pojazdu jest sprawcą zdarzenia, wówczas rekompensata za naszą szkodę, pochodzi z jego ubezpieczenia OC. Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych często nie jest jednak tak proste jak mogłoby się wydawać. Jakie problemy możesz napotkać przy staraniach o odszkodowanie za uszkodzony samochód, co zrobić jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić należnej rekompensaty lub odszkodowanie jest zaniżone? Poniżej informujemy jakie są Twoje prawa oraz radzimy na co warto się przygotować w walce z ubezpieczycielem.

Szkoda całkowita, a szkoda częściowa z OC – co to jest?

Definicje szkody całkowitej czy częściowej nie pojawiają się w przepisach prawa, jednak wyjaśnienie tych terminów podają zarówno liczne Orzecznictwa Sądowe oraz chociażby Rzecznik Ubezpieczonych na swojej stronie www. Krótko mówiąc, szkoda częściowa powstaje wtedy, gdy istnieje możliwość naprawy uszkodzonego pojazdu i co najważniejsze wartość naprawy nie przekracza wartości samochodu ustalonego na dzień likwidacji szkody. Szkoda całkowita natomiast, jak łatwo wywnioskować, to sytuacja w której Nasz pojazd po wypadku absolutnie nie nadaje się do użytku, a jego koszt naprawy przewyższa 100% wartości auta przed zdarzeniem.

Na pewno część z osób, które miały okazję na odzyskiwanie odszkodowań z OC za uszkodzone auto spotkało się z kontrowersyjną praktyką ubezpieczycieli o wydawaniu decyzji o szkodzie całkowitej pojazdu, nawet wówczas gdy koszt naprawy auta jest na poziomie 70%-80% jego wartości. Czy w takiej sytuacji powinniśmy zgadać się na decyzję ubezpieczyciela i przyjmować proponowane odszkodowanie? Odpowiedź jest oczywista: ubezpieczyciel nie ma prawa na zaniżanie wartości odszkodowania!

Ubezpieczyciele nieprawidłowo argumentują swoją praktykę tym, iż ekonomiczna wartość naprawy przy tak dużej szkodzie jest zwyczajnie nieopłacalna i kwalifikują nasz pojazd już jako szkodę całkowitą. Co jeśli nasze auto technicznie nie jest już do naprawy? Mamy przyjąć 70% odszkodowania? Oczywiście, że nie. Tym bardziej, że w przypadku szkody całkowitej nasze odszkodowanie będzie pochodzić z dwóch źródeł:

  • od ubezpieczyciela, które stanowi różnicę wartości auta sprzed wypadku a wartością wraku oraz
  • ze sprzedaży wraku.

I tutaj nasuwa się kolejne pytanie: Co zrobić z uszkodzonym wrakiem pojazdu?

Okazuje się że nie jest to aż tak trudne, a wątpliwa wartość naszego wraku, znajduje mimo wszystko spore zainteresowanie. Mamy dwa wyjścia albo zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń, który zazwyczaj pomaga w sprzedaży lub możemy zrobić to samodzielnie, wystawiając np. nasz pojazd na aukcjach.

Zaniżona wycena wartości auta przez ubezpieczyciela? Zaniżony kosztorys naprawy? Jak temu zapobiec?

Często zdarza się, iż w momencie kiedy poszkodowany zaczyna proces dochodzenia o odszkodowanie z oc za samochód, jego pojazd nagle traci na wartości, a Nam zaczyna się zdawać iż jako właściciele auta wcale nie wiemy ile jest ono warte. Co gorsze jeśli zakupu dokonaliśmy stosunkowo niedawno, okazać się może iż sporo przepłaciliśmy!

Na szczęście okazuje się, że to tylko kolejna częsta praktyka firm ubezpieczeniowych. Dla nas najważniejsze jest jednak to, iż wcale nie musimy się z taka decyzją zgadzać, ponieważ ustalenia zakładu ubezpieczeń w toku likwidacji szkody nie mają ostatecznego charakteru. Istnieje wiele możliwości aby poszkodowany samodzielnie zakwestionował decyzję ubezpieczyciela i przedstawił dowody, że wartość pojazdu przed wypadkiem jest wyższa aniżeli ta, którą ustalił ubezpieczyciel. Dowodem może być np. wycena niezależnego rzeczoznawcy bądź też inny dokument potwierdzający jego wyższą wartość.

Dlaczego ubezpieczyciele zaniżają kosztorys naprawy lub wartość pojazdu? Oczywistym jest fakt, iż z perspektywy wypłaty odszkodowania jest to po prostu finansowo bardziej korzystne. Kwota odszkodowania stanowi bowiem różnicę między wartością auta sprzed wypadku, a jego ceną po wystąpieniu szkody. Zaniżenie wartości pierwotnej pozwala ubezpieczycielowi zwyczajnie zaoszczędzić!

Jak się okazuje, odzyskiwanie odszkodowań powypadkowych nie jest sprawą ani łatwą ani przyjemną. Z perspektywy poszkodowanego przed wieloma atakami trzeba się bronić, ale wówczas warto wiedzieć w jaki sposób. W kolejnym artykule naszego bloga, poruszymy m.in. temat kosztorysów które przygotowują ubezpieczyciele, możliwości wynajmu auta zastępczego na czas naprawy oraz przekażemy informacje w jaki sposób skutecznie uzyskać jak najwyższe odszkodowanie za uszkodzony pojazd.