Skip to content

Złamanie ręki z przemieszczeniem

Złamanie z przemieszczeniem charakteryzuje się przemieszczeniem odłamów kości względem siebie w różnych kierunkach. Do przemieszczenia może dojść w następstwie siły urazu działającego na kość lub na skutek niewłaściwego unieruchomienia kości – przemieszczenie wtórne. Złamanie z przemieszczeniem niesie za sobą dużo poważniejsze konsekwencje w postaci zniekształcenia i zaburzeń funkcji.

Leczenie

Objawami złamania kości ręki z przemieszczeniem są:

– zniekształcenie w miejscu złamania;

– tarcie odłamów kości przy ruchach kończyny górnej;

– ból w miejscu urazu;

– ograniczenie ruchomości kończyny.

W przypadku złamań ręki z przemieszczeniem bardzo często personel medyczny decyduje o leczeniu operacyjnym. Taka procedura jest wdrażana z uwagi na możliwość wystąpienia dużych powikłań takich jak, skrócenie kończyny, zaburzenie osi kończyny czy ograniczenie ruchomości. Niezależnie od wybranej przez lekarza prowadzącego metody leczenia niezbędne jest wdrożenie rehabilitacji mającej na celu doprowadzenie złamanej kończyny do możliwie pełnej sprawności.

Likwidacja szkody

Dział Prawny Kancelarii Kompensja ma wieloletnie doświadczenie w występowaniu z roszczeniem odszkodowawczym do zakładu ubezpieczeń za szkody polegające na przemieszonym złamaniu kości ręki. W jednej z prowadzonych przez Kancelarię Kompensja postępowań likwidacyjnych klientka otrzymała zadośćuczynienie  wysokości 40.000 zł za złamanie kości ramiennej. Proces leczenia prowadzony był pod nadzorem Działu Prawnego naszej Kancelarii co pozwoliło na uzyskanie właściwej pod względem przydatności w procesie likwidacji szkody dokumentacji medycznej. Następnie przystąpiliśmy do negocjacji ugodowych, które dzięki wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz technik negocjacji pozwoliły na uzyskanie satysfakcjonującej klienta kwoty.