Skip to content

Prawo daje możliwość poszkodowanym w wypadkach ubiegania się o szereg świadczeń, które mają na celu próbę zrekompensowania powstałych strat. Osoby te mają możliwość samodzielnego dochodzenia należnej rekompensaty lub nawiązania współpracy z kancelarią odszkodowawczą. Jakie rozwiązanie warto wybrać? Po odpowiedź zapraszamy do dalszej części artykułu.

Dlaczego warto współpracować z kancelarią odszkodowawczą?

Profesjonalne wsparcie specjalisty z wieloletnim doświadczeniem zdecydowanie zwiększa szanse poszkodowanego na godne świadczenia od ubezpieczyciela. Kancelaria odszkodowawcza dba o prawidłowe zgromadzenie dokumentacji udowadniającej rozmiar szkody. Dodatkowo wniosek odszkodowawczy sporządzony przez specjalistę jest rzetelny i podpiera każde roszczenie odpowiednią argumentacją. Ponadto kancelaria w imieniu poszkodowanego prowadzi negocjacje na etapie polubownym, które mają doprowadzić do uzyskania odpowiednich świadczeń w jak najkrótszym czasie. Kancelaria odszkodowawcza reprezentuje tez na etapie postępowania sądowego, by uzyskać znacznie większe kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i renty, niż proponował ubezpieczyciel na etapie polubownym. Kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia sprawy to gwarancja rzetelnego dopełnienia wszelkich czynności prawnych. Dodatkowo pomoc specjalistów znacząco ogranicza zaangażowanie w sprawę poszkodowanego, a co za tym idzie bardzo często towarzyszący temu stres. Reprezentacja kancelarii odszkodowawczej jest też bardzo istotna, gdy uzyskujemy odszkodowanie po śmierci bliskiego. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma formę całkowicie uznaniową. Jedynie od rzetelności zgromadzonej dokumentacji i wniosku odszkodowawczego, a także rozbudowanych umiejętności negocjacyjnych uzależniona jest kwota jaką otrzymamy od ubezpieczyciela.

Samodzielne uzyskiwanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Niestety niewielu z poszkodowanych ma wiedzę, jak dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości wyjaśniamy, jak w 3 krokach ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. ONiestety niewielu z poszkodowanych ma wiedzę, jak dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości wyjaśniamy, jak w 3 krokach ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy.

1. Zabezpieczenie roszczeń – Poszkodowany w wypadku powinien rzetelnie zabezpieczyć swoje prawo do dochodzenia świadczeń odszkodowawczych. Jeśli jego stan na to pozwala powinien już na miejscu wypadku wykonać fotografie pojazdów i powstałych uszkodzeń. Bardzo istotne jest też uzyskanie danych świadków zdarzenia, które mogą być znaczące na etapie likwidacji szkody. Ważną kwestią jest wskazanie sprawcy zdarzenia na podstawie oświadczenia sprawcy wypadku lub notatki policyjnej.

2. Rzetelna dokumentacja potwierdzająca straty – Osoba roszcząca powinna zadbać o rzetelne udokumentowanie szkody osobowej i rzeczowej. Poszkodowany powinien gromadzić wszelkie rachunki i faktury potwierdzające poniesione wydatki. Dodatkowe bardzo istotne jest zgromadzenie dokumentacji medycznej, która zobrazuje rozmiar doznanej szkody osobowej i będzie stanowić podstawę do dochodzenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

3. Skuteczny wniosek o odszkodowanie – Procedurę likwidacji szkody zawsze rozpoczyna złożenie wniosku odszkodowawczego do właściwego ubezpieczyciela. Dokument ten powinien opisywać przebieg wypadku, powstałe szkody, doznane obrażenia przez poszkodowanego, a także rokowania na przyszłość. W dokumencie tym należy wskazać o jakie świadczenia wnioskujemy z kwotą rekompensującą. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie szkody i wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty roszczeń. Kancelaria Kompensja specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej. Nasi specjaliści po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją nakreślą, jakie możliwości widzimy w sprawie.

Nasza Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem zadośćuczynień, odszkodowań i innych świadczeń z każdej z polis. Ze względu na wieloletnie doświadczenie prawników działających w naszej kancelarii jesteśmy w stanie zagwarantować uzyskanie możliwie wysokiego odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy Państwa przypadku.

>>>SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI<<<